Mestni svetniki bodo na prihajajoči redni seji ponovno obravnavali parkirišča na območju Mestne občine Maribor. Tokrat sicer ne gre za podražitev parkirnin, bodo pa odločali, ali bodo občinsko blagajno polnili z daljšim razpon plačljivega parkiranja v mestnem jedru in ponovnim zaračunavanjem parkirnin tudi ob sobotah.

Urad za komunalo, promet in prostor je namreč pripravil gradivo v katerem predlagajo, da se v Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Maribor na novo določi, da se parkirnina za parkirne površine na posebej urejenih parkiriščih izven vozišč javnih cest, na katerih se parkira pod pogoji upravitelja parkirišča, obračunava tudi ob sobotah od 8.00 do 16.00. Uvedba bi veljala za cone v ožjem mestnem središču – cone 1, 2, 3 in 4.

Poleg tega predlagajo, da se na novo določi, končni čas obračunavanja parkirnine za parkirne površine na/ob voziščih javnih cest, za parkiranje bivalnih vozil ali bivalnih priklopnikov ter na dostavna mesta, in sicer bi se ta podaljšal za eno uro, iz 19.00 na 20.00

Ob nedeljah parkiranje ostaja brezplačno

»Z novelo odloka se prilagaja dinamika delovanja parkirišč obstoječim parkirnim hišam v mestnem jedru, ki tržijo svoje storitve v bistveno daljšem časovnem razponu. Namen ukrepa je spodbujanje trajnostne mobilnosti ob koncih tedna ter izvesti ukrepe, s katerimi bodo sobotni obiskovalci mesta imeli enake pogoje kot vsakodnevni uporabniki parkirišč v mestu,«  v gradivu zapišejo predlagatelji in dodajo, da parkiranje ob nedeljah ostaja v mestu brezplačno.

Kot pojasnjujejo predlagatelji, ima predvidena novela odloka finančne posledice na prihodkovni strani, saj se po kalkulacijah, izvedenih s strani javnega podjetja Marprom, d.o.o., predvideva pozitiven učinek. Na drugi strani pa se zaradi uvajanja sobotnega dela precej povečajo tudi stroški upravljanja parkirišč, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi stroške spremembe prometne signalizacije.

»Predviden finančni učinek sobotnega parkiranja je ocenjen na 1.814 evrov na dan – na letni ravni 90.700 evrov, prihodek iz naslova podaljšanja parkiranja pa 440 evrov na dan,« je še zapisano v gradivu.