Študentje arhitekture predstavili idejne projekte obnove nekdanje moške kaznilnice.

Včeraj, 21. junija, so odprli prostore nekdanje moške kaznilnice, ki se nahaja za nakupovalnim središčem Europark. Razlog, otvoritev razstave idejnih projektov študentov arhitekture v okviru projekta Urbact III – 2nd Chance, ki so nastale v okviru rednega študijskega programa pri prof. dr. Metki Sitar ter pod mentorstvom arhitekta Wernerja Nussmüllerja.

Rešitev trajnostnega razvoja nekdanjega KPD

Študentje so predstavili tri velike projekte, ki so ponudile rešitev trajnostnega razvoja nekdanjega KPD. »Naša skupina je delovala na večjem območju, vključili smo tudi Magdaleno in se povezali še z nekaterimi ključnimi deli Maribora. V sami zgradbi, ki jo sestavlja pet krakov, pa smo si zamislili večnamenski prostor, ki bi bil razdeljen na manjše enote in bi lahko služil potrebam ulične hrane, pisarnam start up podjetjem, manjšim konceptnim trgovinam, v preostale krake smo dali vojaški muzej, hostel za celotno območje Maribora in prostore za start up ter ostale delavnice,« je idejo svoje skupine razložil Dorian Šipoš, študent arhitekture. Preostali dve skupini sta na razstavi predstavili svoja koncepta, pri kateri eden izstopa z zasnovo moderne mestne knjižnice in kulturnega centra ter drugi, z močno navezavo z bližnjim nakupovalnim centrom, ponuja razširitev tržne osi in hkrati ponuja poslovno-stanovanjsko rešitev.

Izjemne projektne rešitve

»Naš glavni namen je bil, zraven odprtja razstave študentov, tudi odprtje stavbe KPD, da lahko meščani vidijo kakšna je notranjost stavbe,« je povedala Andreja Budar, koordinatorka projektne skupine URBACT III – 2nd chance pri Mestni občini Maribor. Dodala je, da so študentje podali izjemne projektne rešitve, ki jih bodo vzeli kot podlago in še dalje iskali možne dodatne vsebine, ki bi jih lahko postavili v objekt. »Na začetku bodo vse vsebine tukaj začasno, vendar z dolgoročno vizijo, saj nam je pomembno, da če bo tukaj dolgoročno hram kulture, da tudi začnemo s kulturnimi posegi. Gre za oživljanje območja, za mehke projekte ter ustvarjanje lokalnega akcijskega načrta, saj bomo potem, ko kandidiramo za sredstva za obnovo objekta, samo z dobrim, že delujočim programom, imeli več možnosti,« je razložila Budarjeva ter dodala, da zadnje čase Evropa namenja več denarja za celostno obnovo, torej ne samo objekta, vendar tudi za vsebine, ki so ekonomsko samovzdržne in pomenijo novo zaposlovanje mladih ter so trajnostno naravnane.

Razstava ponazarja sodelovanje

Odprtje razstave je toplo pozdravil tudi župan MO Maribor, Andrej Fištravec, ki je izpostavil sodelovanje Mestne občine s študenti programa arhitekture:»Na ta način dobivamo originalne zasnove in rešitve ter vidimo, da je marsikaj možno. Prav je, da skušamo misliti na prihodnost.« Razstava, kot tudi celoten projekt, ponazarja sodelovanje, ki je pri obuditvi spečega velika še kako pomembno, saj združuje rešitve s strani arhitekture, prostorskega reševanja, urbanizma, sociale in kulture.

Projekt Urbact III 2nd chance oz. druga priložnost, prebujanje spečega velikana, se ukvarja z reaktivacijo in sanacijo velikih opuščenih stavb, ki so izgubile svoj prvotni namen in so v slabem fizičnem stanju, a hkrati lahko s celovito revitalizacijo predstavljajo velik potencial za trajnostni razvoj soseske in celotnega mesta. Omrežje 2nd chance deluje po več evropskih mestih in traja vse tja do meseca maja 2018.