Obsežnejša obnova odseka med Framom in Slovensko Bistrico poteka skladno s časovnico. Potem ko so bila dela ureditve sredinskega ločilnega pasu zaključena, prehajajo v drugo fazo, obnovo smernega vozišča avtoceste proti Mariboru. Portal Promet.si že poroča, da nastajajo zastoji – zamuda približno 15 minut.

Od nedelje, 26. maja, bo promet preusmerjen na polovico avtoceste proti Ljubljani, kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. 

Dela obsegajo obnovo 3,7 kilometra avtoceste

Dela obsegajo obnovo 3,7 kilometra avtoceste in objektov na skoraj tri desetletja starem in dotrajanem avtocestnem odseku med Framom in Slovensko Bistrico, ki v tem obdobju ni bil deležen obsežnejših obnovitvenih del. Na območju odstavnega pasu bodo razširili vozišče. Odsek vključuje dva mostova, za katera je predvidena obojestranska razširitev. Zamenjane bodo obstoječe varnostne ograje. V sredinskem ločilnem pasu se bo umestila betonska varnostna ograja. Kjer se v bližini nahajajo hiše, se izvedejo protihrupne ograje, piše na DARS spletni strani.