Na železniških postajah Šentilj, Cirknica, Pesnica, Maribor, Maribor Tezno, Hoče in Orehova vas je v februarju začel delovati novi potniški informacijski sistem. Postopoma, v naslednjih mesecih, ga bodo namestili še na preostalih postajah na progi Pragersko - Celje - Zidani Most. S sistemi za obveščanje potnikov bo opremljenih 31 novih lokacij železniških postaj in postajališč na progi med Ljubljano in Šentiljem. 

[[image_1_article_63878]]

Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, novi informacijski sistem preko LED  prikazovalnikov na peronih prikazuje odhod naslednjega vlaka s posameznega perona oziroma tira, vključno z morebitnimi spremembami, vezanimi na odhode vlakov. LED prikazovalniki na peronih so dopolnjeni tudi z LCD prikazovalniki na postajnih poslopjih, na katerih so pomembne informacije glede prihodov in odhodov vlakov v določenem časovnem obdobju. Sistem prikazovalnikov pa je nadgrajen tudi z modernejšo zvočno najavo prihodov oziroma odhodov vlakov, ki omogoča tako lokalno kot centralizirano najavo, ki ni omejena zgolj na predhodno posneta sporočila.

Vsd do zdaj neodvisne sisteme  bodo povezali in nadgradili 

Nov informacijski sistem dopolnjuje že obstoječi sistem obveščanja, ki je že vzpostavljen na železniški postaji Ljubljana, na progi med Pragerskim in Hodošem, med Ljubljano in Koprom, na prenovljenih postajah med Jesenicami in Ljubljano ter na progi med Grosupljem in Kočevjem. Vsi ti do zdaj med seboj neodvisni sistemi se bodo s projektom, ki je v teku, tudi povezali in nadgradili, s čimer bo možno centralizirano upravljanje in nadzor ter zajemanje tudi dinamičnih sprememb voznega reda.

[[image_2_article_63878]]

Vrednost projekta izvedbe potniškega informacijskega sistema znaša slabih šest milijonov evrov, zaključek projekta pa je predviden do konca leta 2026.