Projekt udeležencem ponuja 4 mesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model ter se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Skozi usposabljanje pa se bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni stiki, sodelovanja in prijateljstva.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje.

Kdaj bo potekal informativni dan?

Vsi, ki bi želeli uresničiti svojo podjetniško idejo, pa vam primanjkuje znanja ter podpore, da bi začeli svojo podjetniško pot, vabljeni na informativni dan projekta PONI Podravje, ki bo potekal 23. januarja 2024 ob 10. uri preko MS Teams.

Prijava za udeležbo na informativnem dnevu na e-naslov: [email protected].

Pogoji za vključitev kandidatov v program so:

  • kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta;
  • kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin podravske regije;
  • kandidat še ni bil vključen v katerekoli program podjetno v svet podjetništva;
  • kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države;
  • kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe zaposlitvi.

Rok za prijavo je 29. januar 2024. Skupina bo začela z delom 1. marca 2024.

Javni poziv in obrazce najdete tukaj.

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

T: 02 333 13 00

E: [email protected]