V dobi hitrih tehnoloških sprememb se postavlja vprašanje o vplivu umetne inteligence na poklice prihodnosti. Biotehniška šola Maribor, s svojimi vselej aktualnimi programi, kot so Cvetličarstvo, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Veterinarski tehnik in številni drugi, kaže, da so poklici srednješolcev vsekakor odpornejši na avtomatizacijo.

Prava povezava med tradicijo in sodobnostjo

Biotehniška šola Maribor ponuja širok spekter programov, ki združujejo tradicijo z modernimi pristopi. Program Naravovarstvenega tehnika postavlja dijake v vlogo varuhov okolja, kar je veščina, ki je težko nadomestljiva z umetno inteligenco.

Izkušnje, ki jih umetna inteligenca ne more ponuditi

Programi Biotehniške šole ne temeljijo le na teoretičnem znanju, temveč poudarjajo tudi pridobivanje izkušenj skozi delo v šolskih okoljih. Program Veterinarski tehnik tako pripravlja dijake na praktično delo, ki zahteva strokovno znanje, pa tudi empatijo in odločnost - lastnosti, ki jih umetna inteligenca nikakor ne more pokazati.

Lokalno in globalno

Med izkušnje, ki jih umetna inteligenca ne more ponuditi, pa se na Biotehniški šoli Maribor umešča tudi vse bolj okrepljeno sodelovanje šole z mednarodnim okoljem.

Dijaki imajo namreč priložnost opravljati prakso v tujini, kjer razvijajo tako poklicne, kot tudi jezikovne in druge sodobne kompetence. Na tak način se za dijake Biotehniške šole Maribor odpirajo tudi globalne priložnosti, ki obljubljajo raznoliko in uspešno kariero v prihodnosti.

[[image_3_article_62437]]

Svetla prihodnost poklicev

Kljub napredku umetne inteligence ostaja potreba po usposobljenih strokovnjakih, ki imajo sposobnost kreativnosti, etičnega razmišljanja in socialnih veščin.

[[image_5_article_62437]]

Programi Biotehniške šole zagotavljajo, da srednješolci razvijajo spretnosti, ki jih tehnologija ne more enostavno poustvariti, s čimer šola predstavlja zagotovilo, da bo poklica pot srednješolcem trdna in odporna na sodobne izzive, ki jih prinaša razvoj tehnologije.


Kateri program izbrati?

Ključno vprašanje, s katerim se soočajo osnovnošolci, je, katero srednjo šolo in program izbrati. Biotehniška šola Maribor predstavlja odlično izbiro, saj ponuja perspektivne programe, ki pripravljajo mlade na poklice prihodnosti. Katere programe je mogoče izbrati?

1. Cvetličarstvo

Program cvetličarstva na Biotehniški šoli dijakom omogoča obilo praktičnih izkušenj, v katerih se naučijo izdelovati cvetlične vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic.

[[image_1_article_62437]]

Več o programu cvetličarstva.

2. Kmetijsko-podjetniški tehnik

Program kmetijsko-podjetniškega tehnika traja štiri leta in dijakom ponuja znanje o načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živilski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih.

Več o programu kmetijsko-podjetniški tehnik.

3. Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Program mehanik kmetijskih in delovnih strojev pripravi mlade na izzive sodobne mehanizacije. Vključuje znanje o kmetijski, gozdarski, vrtnarski, komunalni in gradbeni mehanizaciji.

[[image_4_article_62437]]

Več o programu mehanik kmetijskih in delovnih strojev.

4. Naravovarstveni tehnik

Program naravovarstvenega tehnika postavlja naravo v ospredje, kjer se dijaki učijo prepoznavati vplive delovanja človeka na okolje in prostor ter vzdrževati naravno in kulturno krajino.

[[image_2_article_62437]]

Več o programu naravovarstveni tehnik.

5. Veterinarski tehnik

Program veterinarski tehnik dijakom ponuja praktično znanje za pomoč veterinarjem, kjer se usposobijo za zdravljenje živali ter pridobijo znanja na področju reprodukcije, kirurških posegov in diagnostičnih postopkov.

Več o programu veterinarski tehnik.


Informativni dnevi: spoznajte šolo od blizu!

Spoznajte preplet tradicije in prihodnosti v vedno aktualnih programih tudi sami. Vabljeni na informativne dneve Biotehniške šole Maribor, ki bodo potekali 16. 2. ob 9.00 in 15.00 ter 17. 2. 2023, ob 9.00. Tam boste imeli priložnost spoznati šolo, programe in dobiti odgovore na vsa vaša vprašanja.