Lokalno

Pohitite z oddajo vloge za podaljšanje bivanja v študentskem domu

Uredništvo , 28.07.23 ob 11:00

Razpis za podaljšanje bivanja v Študentskih domovih se bo iztekel 16. avgusta.

Pohitite z oddajo vloge za podaljšanje bivanja v študentskem domu

Študentski domovi Univerza v Mariboru obveščajo, da se bo razpis za podaljšanje bivanja v Študentskih domovih iztekel 16. 8. 2023 in zato vse študente, ki že bivajo v študentskih domovih in to nameravajo tudi v študijskem letu 2023/24, pozivajo naj oddajo vlogo za podaljšanje bivanja preko portala eVŠ

Razpis za sprejem v študentske domove je odprt do 1. 6. 2024. Tisti, ki želijo bivati v Študentskih domovih naj prošnjo za sprejem oddajo, da bodo lahko meseca septembra uvrščeni na prednostno listo in še pred začetkom študijskega leta povabljeni na vselitev. Razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje pa so objavljene na spletni strani študentskih domov.

Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra 2023 na spletni strani študentskih domov. Študenti bodo nato na domači naslov prejeli odločbo o dodelitvi subvencije. Vabilo na vselitev bodo študenti prejeli v svoj eVŠ predal, kjer so vložili vlogo za sprejem. Seznam z datumi in urami vselitev bo prav tako objavljen na spletni strani študentskih domov.

POMEMBNO

• Razpis za sprejem je odprt do 1. 6. 2024.
• Prijava za podaljšanje bivanja je možna do 16. 8. 2023. Po tem datumu ni več možno oddati vloge za podaljšanje bivanja v študentskih domovih.
• Vlogo za subvencionirano bivanje lahko oddajo tudi tisti študenti, ki bodo oz. že študirajo na višješolskih programih.
• Vabilo na vselitev bodo študenti prejeli v svoj eVŠ predal, kjer so vložili vlogo za sprejem. Seznam z datumi in urami vselitev bo objavljen tudi na spletni strani študentskih domov (sd.um.si).

Razpis je tako kot vsako leto namenjen študentom, ki podaljšujejo bivanje in tistim, ki želijo na novo bivati v študentskih domovih.

Kako oddati prošnjo za SPREJEM?

Prošnjo za bivanje študent odda do 1. 6. 2024 z elektronsko vlogo na tej povezavi.

Pri oddaji vloge morajo študentje navesti elektronski naslov, ki bo veljaven tudi po 1. septembru.

  •  S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS-om ali e-osebno izkaznico.
  •  Z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS .
  •  Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta je tista, s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si)

Po uspešno oddani prošnji študent na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji za bivanje, prejmete potrdilo o uspešno oddani prošnji. Če študent potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana.

Kako oddati prošnjo za PODALJŠANJE?

Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2023.

  • Prošnjo za podaljšanje bivanje študent odda z elektronsko vlogo na tej povezavi
  • S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS-om ali e-osebno izkaznico.
  • Z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS1.
  • Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za študente UM: digitalna identiteta um.si).

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu ali v dijaškem domu, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 17. oktobru 2023.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2022 (3.500,00 EUR) in imajo stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija.