Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo, ki delodajalcem znova omogoča, da za nedoločen čas s pomočjo subvencije zaposlijo brezposelne mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Subvencija znaša 5.000 evrov.

Pridobili dodatna sredstva

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pridobili dodatna sredstva v vrednosti 3 milijone evrov za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije. Sredstva so v celoti zagotovljena iz slovenskega proračuna.

Delodajalci lahko od 20. februarja od 10. ure znova oddajo ponudbo tudi za trajno zaposlovanje mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni SlovenijiOddajo jo lahko v elektronski obliki na portalu za delodajalce, a se morajo pred prvo uporabo portala registrirati.

Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddajo tudi delodajalci, ki nameravajo zaposliti mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Za mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti

Obe javni povabili sta odprti do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. marca, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev. V program vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Na javnem povabilu izbrani delodajalci lahko pridobijo subvencijo 5.000 evrov za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas.

V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5.200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.