V mesecu maju je bila zaključena izvedba zadnjega segmenta tira na togi podlagi na viaduktu Pesnica, začela pa se je izvedba tira na togi podlagi v predoru Pekel. Zaključek izvedbe tira je predviden konec meseca junija letos. Tir na togi podlagi v primerjavi s klasičnim tirom na tirni gredi potrebuje manj vzdrževanja, ima daljšo pričakovano življenjsko dobo in zagotavlja udobnejšo vožnjo. Z uporabo sistema tira na togi podlagi je izključena možnost nastanka napak v geometriji tira med vzdrževalnimi deli, kar je še posebej pomembno na umetnih objektih. Zaradi možnosti neposredne pritrditve na objekte, nižje konstrukcijske višine in teže v primerjavi s klasično progo, ga vgrajujemo na odseke v predorih in premostitvenih objektih.

Na viaduktu, kot sporoča Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, že nameščajo stekleno protihrupno ograjo višine dva metra. “Do preusmeritve prometa na novo traso je potrebno izvesti še dela na južnem in severnem portalu predora ter zaključiti dela na elektro in strojni opremi v predoru Pekel.”

FOTO: Direkcija za infrastrukturo

Preusmeritev prometa načrtujejo sredi avgusta

Leonida Klasinc z Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, je pojasnila, da se bo promet iz obstoječe proge na novi del trase preusmeril sredi avgusta. “Do takrat bodo zaključena dela, ki morajo biti izvedena za normalno odvijanje prometa. Izvajalec bo nato do oktobra urejal še manjše stvari okoli proge. Zaključek vseh del tako predvidevamo oktobra, novembra.” Trenutno dela izvajajo v načrtovanih časovnih okvirjih, uradno otvoritev načrtujejo, ko bodo dela v celoti zaključena.

Dela v okviru gradnje viadukta Pesnica se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sklada.

V drugi fazi je predvidena gradnja drugega tira

V drugi fazi je v skladu z dogovorom z Avstrijo glede na prometne potrebe predvidena gradnja drugega tira, pojasnjujejo na spletni strani ministrstva za infrastrukturo Krajšamo razdalje.

Železniška proga, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj-Trst in je dolga skoraj 16 kilometrov, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-državna meja. Je tudi del baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Gradec-Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor. Proga je od Sežane do Maribora zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oz. državno mejo pa je enotirna. Proga je bila elektrificirana leta 1975, še navaja omenjena spletna stran.