V večnamenskem centru v Pesnici je pretekli ponedeljek potekala proslava ob praznovanju 28. občinskega praznika in v počastitev dneva državnosti. Župan mag. Gregor Žmak in podžupan Andrej Ropič sta ob tej priložnosti podelila županova in občinska priznanja, zlate grbe in zahvale. Bogat kulturni program so oblikovali: Neuvirtovi Štajerci z mažoretami, Matic in Eva Lorbek, Ženska vokalna skupina Vitae KUD Marice Kerenčič Pesnica, Rebeka in Barbara Gajšek, Katarina Marko ter Janja Kraner in Nina Fajertag (spremljava na klavirju: Žana Gajer). 

Župan občine Pesnica mag. Gregor Žmak, ki je zbrane v dvorani nagovoril in ob tem izrazil ponos nad zadnjimi dosežki občine ter se zahvalil vsem, ki so s svojim delom prispevali k skupnemu napredku je uvodoma pozdravil vse častne občane: Alfija Nipiča, Toneta Partljiča, Srečka Cehnarja in Jožeta Senekoviča. Prireditve so se udeležili tudi župan občine Šentilj mag. Štefan Žvab, podžupan občine Kungota Rudi Matjašič in župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec. 

[[image_6_article_67252]]

Županova priznanja 

Tokrat so podelili štiri županova priznanja. Prejeli so jih: Dušan Ivičak (za dolgoletno predano delo v lovski družini Pesnica – Jarenina ter izjemen prispevek k varstvu narave in dobrobiti divjadi), Dejan Videčnik (za dolgoletni nepogrešljiv prispevek in predanost delovanju NK Jakob), Prijateljsko društvo starodobnih vozil Pesnica (za dolgoletno tradicijo, izjemen prispevek k prepoznavnosti občine ter neprecenljivo vlogo pri povezovanju društev) in Anka Šumenjak (za trud in požrtvovalno 30-letno delo v Društvu upokojencev Jarenina).

[[image_1_article_67252]]

Občinska priznanja 

Sledila je podelitev petih priznanj občine. Za 35 let uspešnega delovanja v občini Pesnica je priznanje prejel Sadjarski center Maribor - Gačnik, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Za izjemno predanost, srčnost in nepogrešljiv prispevek k zdravstvenemu varstvu občanov občine Pesnice so občinsko priznanje namenili tudi Patronažnemu varstvu občine Pesnica, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Priznanje je prejel tudi Peter Kraner, in sicer za izjemen prispevek k razvoju krajevne skupnosti Jakobski Dol in občine Pesnica ter za pionirske dosežke v vinogradništvu. Zvonku Repini so priznanje občine namenili za aktivno delo v kraju ter za 26 let uspešnega vodenja Turističnega društva Ovtar Jarenina. Za izjemne dosežke in uspehe v sezoni 2023/2024 pa je bil nagrajen tudi Nogometni klub Jarenina. 

[[image_2_article_67252]]

Zlata grba občine 

Najvišje priznanje, zlati grb občine, so takrat namenili dvema prejemnikoma. Za uspešno 30-letno delovanje in pomemben prispevek razvoju turizma ter prepoznavnosti kraja Jarenina ga je prejelo Turistično društvo Ovtar Jarenina.

Turistično društvo Ovtar Jarenina je bilo ustanovljeno 18. junija 1994 kot Turistično društvo Jarenina na pobudo krajevne skupnosti. Prvotni odbor, ki ga je vodila Antonija Žohar, se je kmalu povečal in obogatil z novimi člani. Leta 2007 se je društvo preimenovalo v čast ovtarju, nekdanjemu čuvaju vinogradov in sadovnjakov.

Društvo je ves čas svojega delovanja aktivno prispevalo k promociji kraja, organizaciji predavanj, tečajev, strokovnih ekskurzij in izletov. Poleg tega je izdalo turistične prospekte in serijo razglednic, obnovilo vaške kapelice in kužno znamenje ter obujalo številne stare običaje.

Društvo skrbi tudi za potomko Stare trte z mariborskega Lenta, zasajeno leta 2001 v Jarenini, in sodeluje na trgatvi Stare trte ter drugih prireditvah po Sloveniji. Poleg tega aktivno sodeluje pri obeležiti občinskih jubilejev, kot so 860-letnica, 870-letnica in 880-letnica omembe kraja Jarenina, ter je ob zadnjem praznovanju izdalo jubilejni foto album.

Leto 2024 pomeni novo prelomnico za društvo. S prenovljeno organizacijsko strukturo in novim predsednikom Andrejem Klincem društvo poudarja razvoj turističnih možnosti in promocijo destinacij kraja in občine. Tudi vodenje programa Muzeja Alfi Nipič je ena izmed novih dejavnosti.

[[image_3_article_67252]]

Za neizmerno predanost, izjemen prispevek k ljubiteljski kulturi in neprecenljivo vlogo v družbenem življenju je šel zlati grb v roke tudi Sabrini Hudales. 

Sabrina Hudales je že vrsto let dejavna v družbenem življenju občine Pesnica, saj svoj prosti čas in energijo posveča kulturnemu utripu naše občine. S svojim znanjem in spretnostmi je velika pomoč vsem društvom v kraju in širše. Sabrina je že od osnovnošolskih let predana kulturi. Izhaja iz učiteljske družine, prežete z literarnim in likovnim snovanjem, in tudi sama je že kot osnovnošolka pomagala krojiti kulturni utrip na šoli v Jurovskem Dolu. Ko pa si je ustvarila družino v Jakobskem Dolu, se je aktivno vključila v kulturno dogajanje te vasi, ki je postala njen dom in v kateri pušča neizbrisen pečat s svojim delom in trudom.

Leta 1995 je prevzela vodenje domačega kulturnega društva, kjer je še danes blagajničarka in soorganizatorka vseh prireditev. Prav tako je ustanovna članica Kulturnega društva MI Jakob, gonilna sila Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj ter vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Pesnica. Predvsem pa je prostovoljka, saj je za Sabrino kultura veliko več kot samo služba.

S svojimi organizacijskimi sposobnostmi, tehničnim znanjem, izkušnjami, potrpežljivostjo ter občutkom za kvaliteto, kreativnost in domačnost je nepogrešljiva članica društva. Hkrati pa je oseba, h kateri se za pomoč obračajo vsa društva in posamezniki. V občini Pesnica, Kungota in Šentilj skoraj ni kulturnega dogodka brez Sabrine, pa naj bo to s prostovoljnim delom, nasveti ali samo z obiskom in podporo.

Tudi v drugih krajih občine Sabrina s svojimi veščinami in poznavanjem kulturnih skupin pomaga oblikovati kulturne programe in družabne prireditve mnogih društev. Skozi leta je bila članica številnih komisij in odborov v kraju in občini, trenutno pa je tudi urednica občinskega glasila. 

[[image_4_article_67252]]

Zahvali občine 

Ob 90-letnici delovanja sta zahvali Občine Pesnica prejela Prostovoljno gasilsko društvo Pernica in Prostovoljno gasilsko društvo Jakobski Dol. Obe društvi sta pomemben steber gasilske zaščite in pomoči v občini Pesnica. PGD Pernica je tudi osrednje gasilsko društvo v občini. Posebej izstopa njuna brezpogojna pomoč občanom v času naravnih katastrof, ki jih je zadnja leta v občini vedno več. 

[[image_5_article_67252]]

Naziva častnega občana letos v Pesnici niso podelili.