Občina Pesnica objavlja javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za preteklo šolsko leto. Rok za oddajo vlog je 30. september 2022. Kot je razvidno iz razpisa, znaša znesek žepnine 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku. Do žepnine so upravičeni dijaki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Pesnica, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik, imajo status dijaka oziroma uspešno zaključen zadnji letnik šolanja in tisti, ki v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let. O vlogah bo določeno s skupno odločbo, ki bo objavljena na oglasni deski Občine Pesnica, in to najkasneje 30 dni po zaključku razpisa. Prejemnikom žepnin bodo sredstva nakazana po izdaji skupne odločbe.

Vlogo z vsemi prilogami je potrebno oddati osebno ali po pošti (s priporočeno pošiljko na na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, najkasneje do petka, 30. septembra 2022 s pripisom – Žepnine dijaki). Podrobneje o potrebni dokumentaciji, rokih in načinih prijave na razpis si lahko preberete na naslednji povezavi. V preteklem šolskem letu je žepnino prejelo 196 dijakov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Pesnica.

V oktobru bo objavljen še razpis za študente

V mesecu oktobru bo objavljen tudi razpis za žepnine, ki so namenjene študentom, in znašajo 250 evrov na posameznika. V lanskem letu je bilo izplačanih 98 žepnin študentom.

Žepnine v občini Pesnica so postale stalnica, saj jih občina podeljuje že četrto leto. “Pa vendar dijake in študente pozivamo, da razpisne pogoje dosledno upoštevajo in se čim prej prijavijo, torej v roku, ki je določen z javnim razpisom,” sporoča Monika Buser s pesniške občinske uprave.