Občinski svet Občine Pesnica je na 23. redni seji pretekli teden obravnaval in sprejel dokument identifikacije ter investicijski program investicijskega projekta izgradnje nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru. V prvem branju je obravnaval in potrdil Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku, ki določa 27. junij za dan občinskega praznika. Prav tako je v prvem branju obravnaval in sprejel Odlok o priznanjih Občine Pesnica.

 

Besedilo odloka o občinskem prazniku so nekoliko spremenili

Do sedaj je veljalo, da je za občinski praznik v Pesnici določen 26. junij. Obstoječi Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Pesnica (MUV, št. 28/96, 19/98, 5/03, 18/07) v 12. člene določa: V noči na 26. junij 1991. leta so pripadniki JNA hoteli zavzeti mejni prehod Šentilj. S hitro in usklajeno akcijo policije, TO, lokalnih oblasti in občanov je bila izvedena blokada agresorja na mostu čez reko Pesnica. Z blokado na mostu čez Pesnico in kasnejšo blokado na železniškem prehodu v Jelenčah je bilo agresorju preprečeno zavzetje mejnega prehoda Šentilj.

V predlogu novega Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku v Občini Pesnica, ki je bil v prvi obravnavi sprejet na 23. redni seji občinskega sveta, pa je besedilo 12. člena sledeče:

Občinski praznik je 27. junij.

V noči na 27. junij 1991. leta so pripadniki JLA hoteli zavzeti mejni prehod Šentilj. S hitro in usklajeno akcijo policije, TO, lokalnih oblasti in občanov je bila izvedena blokada agresorja na mostu čez reko Pesnica. Barikadi na mostu čez reko Pesnica in na železniškem prehodu v Ranci sta odločilno prispevali pri ustavljanju, slabitvi in končni predaji tankovske čete JLA ter s tem k uspešni obrambi mednarodnega mejnega prehoda Šentilj.

Trenutno veljavni odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih je bil do sedaj trikrat spremenjen. Na podlagi sprejete pobude za spremembo datuma občinskega praznika in na podlagi razprave s seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tematika odloka razdeljena v dva ločena odloka. Predlog prvega odloka pokriva občinski praznik, grb in zastavo, drugi predlog odloka pa področje občinskih priznanj.