Z objavo članka »DNEVNA: Kljub vrhunski nogometni karieri se ne samo vrača v Jakob, ampak vanj tudi investira«, objavljenim na spletnem portalu maribor24.si dne 28. 01. 2022, se z nepravilnimi in neresničnimi informacijami zavaja bralce omenjenega spletnega portala, s tem pa se krni ugled takratnih zaposlenih na Občini Pesnica in mene kot takratnega župana. V času mojega vodenja Občine Pesnica smo na občini zmeraj prisluhnili željam potencialnih investitorjev, med drugim tudi družini Krhin, ter jim podali vse potrebne informacije in napotke v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi prostorskimi akti. Ob tem glede konkretnega primera podajam še dodatne pojasnitve.

Občina Pesnica je še v času mojega mandata za zgradbo bivše Kmetijske zadruge Jakob s pripadajočimi trgovinami, lokalom, skladišči, stanovanji in parkirnimi površinami omogočila enakovreden postopek sprejema strokovnih podlag tako družini Krhin kot tudi družini Černčič, torej obema lastnikoma navedenih nepremičnin.

Občina Pesnica je v času mojega mandata korektno sodelovala v postopku pridobivanja projektno-tehnične dokumentacije za individualno hišo (vključujoč parkirne površine) v novem naselju Jakob, ki jo je kupila, adaptirala in dogradila družina Krhin.

V povezavi z zemljiščem par. št. 193/2, k.o. 614 Spodnji Jakobski Dol so bile urejene vse potrebne strokovne podlage že pred nakupom omenjenega zemljišča s strani družine Krhin.

Projekt izgradnje večstanovanjskega objekta v centru Jakoba, ki ga je vodila družina Krhin, je pričel teči že v času mojega vodenja Občine Pesnica in tako je projekt že takrat na podlagi ustreznih postopkov dobil pozitivno soglasje s strani Občine Pesnica, nato pa je po zaključku mojega vodenja Občine Pesnica projekt prešel v realizacijo v skladu s PUP om, ki je v veljavi še iz časov mojega vodenja Občine Pesnica. V sklopu tega je bila realizirana tudi navezava objekta na obstoječo komunalno infrastrukturo.

Posledično so vse trditve o kakršnemkoli omejevanju oziroma nesodelovanju Občine Pesnice pri investicijskih namenih in projektih družine Krhin v naselju Jakob povsem neutemeljene. Tako med drugim stavek, citiram, »Leta 2009 zaradi neodobravanja takratnega vodstva občine Pesnica novogradnje z osmimi stanovanji nismo mogli izvesti.«, izkrivlja dejansko stanje in zavaja bralce portala maribor24.si. Vse zasebne investitorje, ki so želeli v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi prostorskimi akti razvijati svoje projekte, smo v času mojega vodenja Občine Pesnica obravnavali enakovredno. Ali so od konca leta 2018 naprej, ko sem zaključil z vodenjem Občine Pesnica, določeni investitorji privilegirani in zato v zmotnem prepričanju o tem, kakšna je sicer običajna enakovredna obravnava vseh potencialnih investitorjev, pa na tem mestu ne morem soditi.

Venčeslav Senekovič