Župan občine Pesnica mag. Gregor Žmak je v torek z direktorjem podjetja Kograd Igem Brankom Poberžnikom podpisal pogodbo, na osnovi katere se bodo začela izvajati gradbena dela za ureditev osrednjega trga v središču Pesnice. Občina je najugodnejšega izvajalca za prvo fazo ureditve občinskega središča našla s četrtim objavljenim razpisom. 

Urejanje trga je razdeljeno na več faz. Prva faza, za katero so zdaj podpisali pogodbo, obsega ureditev trga do kote nič, torej podzemno infrastrukturo, tlakovanje, krajinsko ureditev (zasaditev dreves in grmovnic, ...)  in postavitev urbane opreme (koši, klopi, ...). "Prva faza ureditve je gotovo najbolj vidna in tudi najpomembnejša. Njena vrednost znaša 898 tisoč evrov plus DDV. Gre za izključno občinska sredstva," nam je povedal župan Žmak. Zaključek prve faze del je predviden v prvi polovici prihodnjega leta.

S fizičnimi deli bodo začeli v začetku junija 

Izvajalec bo s fizičnimi deli začel v začetku junija. Kot je obljubil, zaradi njih ne bo večjih motenj v prometu in gibanju pešcev, urejen bo tudi ustrezen dostop do zdravstvenega doma. 

[[image_2_article_66188]]

V okviru druge faze bodo na trgu postavili objekte - paviljon in nadstrešnice, tretja faza pa obsega ureditev terasastih stopnic do potoka Cirknica, je še pojasnil župan. Dodaja, da bo celoten projekt realiziran v obdobju nekaj let, saj občina teži k enakomernem razvoju vseh štirih krajevnih skupnosti in si zato ne more privoščiti, da bi celoten investicijski potencial usmerila samo v ta projekt.