Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in Šentilj ter Policijsko veteransko društvo Sever Maribor sta ob dnevu državnosti organizirala predstavitev zbornika Skupaj v vojni za Slovenijo Šentilj 91. 

V dvorani Toneta Partljiča v Pesnici se je 18. junija zbralo okoli 200 ljudi, med katerimi so bili udeleženci dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije ter avtorji prispevkov in ostali, ki so sodelovali pri izdaji zbornika. Predstavitve so se udeležili tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo general Ladislav Lipič in podpredsednik zveze Vlado Žgeč, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas in generalni sekretar Anton Pozvek ter ostali visoki gostje. Zaradi drugih obveznosti je svojo prisotnost upravičil obrambni minister Marjan Šarec. V kulturnem programu dogodka, ki ga je povezoval Stane Kocutar, je nastopil kvintet trobil s tolkalcem Orkestra Slovenske vojske.

"Ob dnevu državnosti se spominjamo dogodkov, povezanih z osamosvojitvijo Slovenije, predvsem pa desetdnevne vojne, v kateri smo pripadniki TO in Milice, ob vsestranski pomoči civilne obrambe in tako rekoč vsega prebivalstva, uspeli zmagati in ubraniti našo pot v samostojnost," je povedal Srečko Cehnar, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in Šentilj, poveljnik sil teritorialne obrambe na tem območju in član uredniškega odbora novega zbornika. 

Gre za velik prispevek k nacionalni vojaški zgodovini

Pozdravna nagovora sta opravila Srečko Cehnar, ki je zbrane v dvorani nagovoril v imenu organizatorjev, in mag. Gregor Žmak v imenu lokalne skupnosti. Urednik zbornika mag. Vladimir Maher je predstavil njegov nastanek in izzive, s katerimi so se pri pripravili zbornika soočali v uredniškem odboru.

[[image_2_article_67229]]

Srečko Cehnar je v nagovoru poudaril, da z izdajo zbornika uresničujejo svojo zadnjo obveznost in zgodovinsko dolžnost - zapisati čim več dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije na območju takratne občine Pesnica oziroma sedanjih občin Kungota, Pesnica in Šentilj. "Izdaja zbornika je prava priložnost, da naš prispevek pri osamosvajanju Slovenije in pri obrambi naše severne meje v času agresije JLA na Slovenijo predstavimo širši javnosti. Gre za predstavitev pomembnega prispevka pri osamosvajanju Slovenije in velik prispevek k nacionalni vojaški zgodovini. Pričujoče vsebine v zborniku bodo pripomogle k temu, da naš prispevek pri osamosvajanju Slovenije ne bo več prezrt. V preteklosti smo se namreč velikokrat soočali z netočnimi in pomanjkljivimi navedbami in predstavitvami dogodkov na našem območju. Če so se sploh spomnili, da se je tudi tukaj »nekaj« dogajalo."

Zahvalil se je vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi prispevkov, izdaji zbornika in pokritju nastalih stroškov. Kot še pravi Cehnar, je bilo pri pisanju prispevkov njegovo vodilo, da je potrebno zapisati predvsem pomembne dogodke in dejstva. Z izdelavo prispevkov in usklajevanjem vsebin se je ukvarjal skoraj celo leto, pri čemer se je trudil, da k pisanju vzpodbudim čimveč takratnih poveljnikov enot in ostalih vpletenih. Na ta način so nastali prispevki o delovanju vseh enot TO na tem območju, do nivoja voda in enega oddelka, ki je deloval samostojno na Sladkem Vrhu. Pridružili so se še nekateri ostali, ki so predstavili svojo plat skupne zgodbe o uspehu oziroma na takšen ali drugačen sodelovali pri pripravi prispevkov.

[[image_3_article_67229]]

Dokumentarnega gradiva iz tistih časov je zelo malo 

Cehnar še opozarja, da je dokumentarnega gradiva iz tistih časov zelo malo. "Ko sem dobil ukaz, da vso arhivsko gradivo bivšega OŠTO Pesnica v zelo kratkem času predam, ni bilo časa prekopirati niti večine najpomembnejšega gradiva. Kaj šele vse ostalo kar bi danes krvavo potrebovali, da bi lahko verodostojno predstavili vse aktivnosti, ki smo jih takrat izvajali." Dodaja, da ob izdaji zbornika ne more mimo tega, da ne bi izpostavil nezadovoljstva večine veteranov vojne za Slovenijo z vsemi nepravilnostmi v naši državi v vseh letih od osamosvojitve. "Osebno sem v več intervjujih in tudi v izjavi za Večerov BOB leta 2017 opozarjal, da izvoljeni predstavniki in politične stranke ne nadaljujejo našega poslanstva. Mi smo svojo nalogo opravili, lahko rečemo z odliko. To pa za njih vsekakor ne moremo reči. Vsi sodelujoči pri obrambi naše samostojnosti se opravičeno sprašujemo zakaj. Mnogi se sprašujejo ali so se sploh borili za pravo stvar."

Zbornik Skupaj v vojni za Slovenijo Šentilj 91 je celovit prikaz vseh dogodkov na območju takratne občine Pesnica, prikaz delovanja enot TO in Milice ter ostalih struktur civilne obrambe.  Zbornik podaja informacije pregledno in dovolj poljudno, da so razumljive tudi širšemu krogu bralcev.

Uredniški odbor zbornika sestavljajo: mag. Vladimir Maher, Srečko Cehnar, Gorazd Fišer, Drago Korade in Boštjan Pregl iz OZVVS občin KPŠ ter Mirko Ploj iz PVDS Maribor. Zunanja člana sta bila Sandra Kurnik Zupanič in Matjaž Partlič.

"Pričakovali smo, da bodo strokovne in druge institucije že prej pripravile opis dogodkov s tega območja"

Priprava zbornika je trajala precej časa. Od prvega srečanja potencialnih piscev je preteklo več kot dve leti, pa pojasnjuje mag. Vladimir Maher, urednik. Pravi, da so veterani vojne za samostojno Slovenijo pričakovali, da bo opis dogodkov s tega območja nastal, s strani strokovnih ali drugih institucij, precej prej. In to že zaradi tega, ker je obramba mednarodnega mejnega prehoda Šentilj predstavljala za branilce velik izziv tudi zaradi dejstva, da je bil ta mejni prehod v nekdanji državi Jugoslaviji največji. Jugoslovanska vojska ga je hotela zasesti tako kot nekatere druge v Sloveniji, vendar ji tukaj, zaradi učinkovitosti branilcev, tega ni uspelo. Zato je odločitev Območnega združenja vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in Šentilj, da pritegne udeležence v osamosvojitvenih procesih leta 1990/91 na območju takratne občine Pesnica in izda zbornik pomembna. 

Zbornik je razdeljen na tri tematska področja

Vsebinsko je zbornik razdeljen na tri tematska področja in nekaj dodatkov. Prvo tematsko področje zajema opredelitev teritorija, s katerega so opisani dogodki. To je bilo območje tedanje občine Pesnica, ki je zajemalo območja sedanjih treh občin Kungota, Pesnica in Šentilj. V nadaljevanju so opisane obrambne, varnostne in civilne strukture, ki so delovale na tem območju. Drugo tematsko področje zajema oborožen spopad med enotami JLA na eni strani ter enotami TO in Milice na drugi strani. V tem delu je zajeto tudi delovanje carine na mejnem prehodu ter delovanje civilnih struktur. Tretji del zbornika je namenjen spominom udeležencev spopadov in kako le-ti vidijo dogodke, v katerih so sodelovali. V nadaljevanju je predstavljena večina avtorjev prispevkov.

[[image_1_article_67229]]

"Še posebej pa se nam zdi pomembno, da smo uspeli zbrati tudi vsa imena udeležencev spopadov iz vrst TO, Milice, lovcev in civilne obrambe. V posameznih seznamih so navedena tudi priznanja, ki so jih udeleženci dobili za njihovo sodelovanje v osamosvojitveni vojni. Ob koncu seznama nismo mogli mimo navedbe umrlih in ranjenih v tej vojni," zaključi Maher.

Udeležence predstavitve sta nagovorila tudi general Ladislav Lipič in dr. Tomaž Čas. Po predstavitvi vsebin so udeleženci prejeli izvod zbornika, nakar so nadaljevali z druženjem do poznih večernih ur.