Ribiška družina Pesnica – Lenart, ki ribiško upravlja s Perniškim jezerom, je v preteklih dveh tednih preko iztočnega jaška postopoma praznila zgornje jezero. Za ta ukrep so se odločili, ker so danes, potem ko se je gladina vode padla za približno 1,6 metra, začeli z izlovom vseh rib, katerega cilj je iz jezera odstraniti vse neavtohtone ribe in vanj naseliti avtohtone vrste (drobiž, divji krap, ploščič, androga, ščuka, smuč, linj, navadni koreselj, ostriž,…).

Predvidevajo, da je v jezeru približno 15 ton rib

Izlov in praznjenje jezera sta predvidena v novem ribiškogojitvenem načrtu, nam je povedal Branko Vukan, predsednik Ribiške družine Pesnica – Lenart. Pri prvem potegu mreže so zajeli nekaj več kot eno tono rib, tako da predvidevajo, da je v jezeru približno 15 ton rib. “Ugotavljamo, da je v jezeru približno polovica neavtohtonih vrst rib, zlasti babuške oziroma srebrnega koreselja, ostalo so avtohtone vrste, predvsem krapi, somi, smuč in ribji drobiž. Avtohtone ribe po izlovu vozimo v naše druge ribolovne revirje, v jezera Radehova, Sveta Trojica in Pristava. Nekaj manjše avtohtone ribe pa bomo deponirali v hrastovških ribnikih in jo bomo kasneje, kot bomo jezero spet napolnili z vodo, vrnili v avtohtono okolje. Babuška gre v usmrtitev in v odvoz mariborske higienske službe in nadalje v predelavo v ribjo moko. Kdor pa jo želi na krožniku, jo lahko pride iskat.” Danes so iz vode potegnili tudi nekaj 30-kilogramskih somov in velikih krapov, težkih okoli osem kilogramov.

Izlov bodo opravljali do vključno nedelje

Izlov bodo opravljali še do vključno nedelje, 19. novembra, med 7. in 15.30 uro, dnevno bo ob jezeru prisotnih okoli 35 ribičev. Gladino vode bodo, da bodo ribe lažje zajemali z mrežami, postopoma še spuščali. Pri tem si bodo prizadevali, da ribe izlovijo iz vseh morebitnih kotanj in drugih skritih mest. “Če nam ostane nekaj sto kilogramov neavtohtonih rib, potem nismo naredili nič, saj se bodo zdrstile. Naš trud bi bil tako zaman.” Po končanem izlovu morajo v najkrajšem možnem času jezero vrniti v prvotno stanje. Polniti ga bodo začeli, s pomočjo dveh potokov, ki napajata jezero, v roku enega ali dveh tednov.

Čiščenje mulja ni predvideno

Andrej Ropič, podžupan občine Pesnica in domačin iz Pernice, pozdravlja tovrstni izlov. Pravi, da so domačini takšnih posegov v jezeru navajeni. “V preteklosti je bila to vsako leto stalnica, zdaj pa je prav, da po dolgem času neavtohtone ribe umaknemo. Kot lokalna skupnost dobro sodelujemo z vsemi deležniki. Ribiška družina Pesnica – Lenart, ki je dobila koncesijo, se drži svojega ribiškogojitvenega načrta. Izlov je bil načrtovan, prav tako nadaljnje gospodarjenje z avtohtonimi ribami.” Čiščenje mulja iz jezera ni predvideno, je pa res, da je več mulja v sosednjem zadrževalniku. “Čakamo na državne inštitucije, da bodo za projekt čiščenja mulja zagotovile sredstva in ga izpeljale. Za občino tak poseg predstavlja preveliko investicijo.”