Pesnica

FOTO: V Pesnici najvišje občinsko priznanje Veroniki Frajzman

Damjan Veršič, 23.06.23 ob 03:21

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku so glavno dvorano v novo imenovanem Večnamenskem centru Pesnica poimenovali po Tonetu Partljiču.

FOTO: V Pesnici najvišje občinsko priznanje Veroniki Frajzman

Preteklo sredo so v Pesnici z osrednjo proslavo počastili občinski praznik in hkrati Večnamenski kulturno turistični podjetniški center Pesnica (VKTPC) preimenovali v Večnamenski center Pesnica, glavno kulturno dvorano pa so poimenovali po Tonetu Partljiču. Ob tej priložnosti je bil premierno prikazan dokumentarni film o življenju in delu Toneta Partljiča. Slednji je skupaj z režiserjem in sodelavci po ogledu predstavil film in se zahvalil za poimenovanje dvorane.

Veronika Frajzman je že v preteklosti dobila županovo priznanje in zlati grb občine

Pred tem sta župan mag. Gregor Žmak in podžupan Andrej Ropič podelila občinska priznanja. Najvišje priznanje – naziv častne občanke je prejela Veronika Frajzman – za izjemen prispevek na področju humanitarnih dejavnosti in dolgoletno vodenje krajevne organizacije Rdečega križa Pesnica. Bila je predsednica pionirske organizacije Osnovne šole Pesnica, predsednica takratne mladine Republike Slovenije, v telovadnem društvu Partizan Pesnica kod voditeljica folklorne skupine in ritmične gimnastike, v sodelovanju z gasilskim društvom Pesnica je delovala v Civilni zaščiti Slovenije. Leta 1964 se je kot referentka prve pomoči, poverjenica in blagajničarka vključila v humanitarno organizacijo Rdečega križa Pesnica. Leta 1988 je prevzela vodenje Rdečega križa Pesnica, še danes je predsednica KO RK Pesnica. V njenem delu se odraža predvsem nesebična skrb za ljudi, še posebej najbolj potrebnih pomoči in starostnikov.

Zlata grba tokrat Stojanu Krajncu in Društvu upokojencev Pesnica

Zlati grb Občine Pesnica so podelili Stojanu Krajncu – za dolgoletno aktivno delo na področju športa in kulture, finančno podporo društvom v kraju ter dolgoletno vodenje Krajevne skupnosti Pesnica pri Mariboru. Pred dobrimi 30 leti je prevzel vodenje Športnega društva Partizan, ki že vrsto let skrbi za generacije nogometašev v Pesnici pri Mariboru. Kot direktor lastnega podjetja že več čas tudi finančno podpira Športno društvo Partizan, prav tako se odzove na prošnje vseh drugih društev v kraju in podpira delovanje le-teh. Ni pa le športnik in direktor, je tudi aktivni kulturnik. Že vsa leta je član Okteta Pesnica, ki združuje krajane v pesmih in dobrih mislih.

Prejemnik zlatega grba je tudi Društvo upokojencev Pesnica – ob 70. obletnici delovanja društva. Zametki Društva upokojencev segajo daleč nazaj v leto 1953, ko se je nekaj pobudnikov odločilo, da bodo ustanovili podružnico, ki je delovala pod okriljem DU Maribor — Center in se je imenovala podružnica Pesnica. Pod imenom, kot ga poznamo danes, pa društvo deluje od leta 1975, ko so se 8. februarja člani zbrali na ustanovnem občnem zboru Društva upokojencev Pesnica. Članstvo v društvu se je vsa leta povečevalo, tako danes šteje 330 članov.

Prejemniki županovih priznanj in priznanj Občine Pesnica

Podeljena so bila tudi županova priznanja, ki so jih prejeli: Andreja Senčar – za vrhunske dosežke na področju ljubiteljskega gledališča ter angažiranosti na vseh področjih lokalnega kulturnega življenja, Davorin Rojko – za dolgoletno aktivno delo v Športnem društvu Jakobski Dol, Jožica Potrč – za velik prispevek na področju nevrofizioterapije, Marija Horvat – za aktivno in dolgoletno sodelovanje v Krajevni organizaciji Rdečega križa Pesnica, Oktet Pesnica – za neizmerno pripadnost občini in Nada Žmavc – za neprecenljivo poslanstvo v negovanju ljubiteljske kulture v Jakobskem Dolu, humanitarnost, dobrodelnost ter skrb za sočloveka.

Prejemniki priznanj Občine Pesnica: Kulturno umetniško društvo Marice Kerenčič Pesnica – za velik prispevek pri ohranjanju kulture, promocijo kraja Pesnica pri Mariboru in skrb za družabno življenje občanov, Silva Zinner – za neprecenljivo pomoč društvom v kraju ter dolgoletno aktivno delo v Društvu upokojencev Jarenina, Dorica Žugman – za dolgoletno aktivno delo v Društvu upokojencev Pesnica ter skrb za družabno življenje starejših občanov ter Elizabeta Štajdohar –  za izjemno humano in požrtvovalno delo ter dolgoletno aktivno sodelovanje v Društvu upokojencev Jarenina.