Pesnica

FOTO: Tudi v Pesnici številne težave z naraslo vodo

Damjan Veršič, 04.08.23 ob 12:34

Iz občine Pesnica danes poročajo o poplavah in plazovih.

FOTO: Tudi v Pesnici številne težave z naraslo vodo

Zaradi narasle vode imajo danes tudi na območju občine Pesnica številne težave. Znova so se sprožili plazovi, nekatere lokalne ceste so neprevozne oziroma težko prevozne, zlasti v Jakobu in v okolici Perniškega jezera. Poplavljena so tudi območja v Jareninskem Dolu, na delu, kjer je Jareninski potok izliva v Perniško jezero. “Tako mi kot tudi ostali opažamo, da bi bilo manj težav, če bi bili vodotoki bolje očiščeni, kar je naloga Direkcije RS za vode. Zdaj  pa imamo na višjeležečih predelih plazove, nižje pa poplave,” nam je povedal župan občine Pesnica mag. Gregor Žmak. Dodaja, da je potrebno pohvaliti upravljavce Perniškega jezera, da so ga predhodno znižali za pol metra in s tem preprečili večjo katastrofo.

Znova poplavlja tudi reka Pesnica v Pesniškem Dvoru in Vosku. Gladina Pesnice je zelo visoka, je pa reka precej hitra in se znova razliva. Manjši potoki so se spremenili v reke.