V dvorani kulturnega doma v Pernici v občini Pesnica je bilo pretekli četrtek slovesno. Z otvoritvijo projekta Pernica poje je krajevna skupnost dobila deloma obnovljeno kulturno dvorano in s tem novi prireditveni prostor za družabna srečanja in prireditve. Zbrane na otvoritvi je pozdravil domači župan mag. Gregor Žmak, kulturni program so pripravili Mažoretna in twirling skupina občine Pesnica, MPZ Canticum Pernica in otroci Vrtca Pernica, za zakusko je poskrbel partner v projektu Primož Kramberger s. p. z izdelki lokalnih ponudnikov.

Uredili so balkon s sedeži in dvorano opremili z avdiovizualno tehniko

Občina Pesnica je s projektom, ki je zajemal investicijska dela v dvorani in nakup opreme, kandidirala na 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric, sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Vrednost investicije je 94.625,82 evrov, od tega znaša višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 31.912,12 evrov.

“V sklopu projekta smo uredili balkon s sedeži (statična ureditev balkona in namestitev preklopnih stolov) in dvorano opremili z avdiovizualno tehniko (reflektorji, LCD projektor, platno in ozvočenje). Zaradi nove opreme smo delno obnovili in na novo razporedili električne inštalacije. Dvorana, takšna kot je, namreč ni omogočala izvajanja želenih kulturnih prireditev (koncertov in predstav), ker ni imela ustrezne infrastrukture,” je na FB objavil župan Žmak.

Investitor projekta je bila Občina Pesnica, ki je tudi lastnica objekta, partnerja v projektu pa Kulturno društvo Pernica in podjetje Primož Kramberger s.p. “Z obnovo kulturnega doma želi občina ustvariti nov prireditveni prostor za družabna srečanja. Prenovljeni prostor bo namenjen širši javnosti. Ciljne skupine za koriščenje prostora so občani, šolarji, društva, lokalni prebivalci z območja LAS Ovtar Slovenskih goric z enakovredno vključenostjo mladih, starejših, žensk in drugih ranljivih skupin. Obnova je izrednega pomena, saj bo le z obnovljenim prostorom in izboljšano avdio video tehniko mogoče izvajati kvalitetni kulturni program.”

Celovito bodo dvorano uredili do konca leta

V pesniški občinski upravi so ob tem pojasnili, da z obnovo dvorane nadaljevali. “V sklopu Medgeneracijskega centra Pernica bomo obnovili še ostale stvari v dvorani (namestili zvočne obloge, napravili opleske, prenovili oder, …) in kupili opremo, kar moramo storiti do konca meseca decembra. Zunanje stopnice do objekta, kjer je kulturni dom so obnovljene, ostalo bomo uredili v prihodnjih letih.”