Danes ob približno 11.00 uri je bil izveden preboj novega, 1.530 metrov dolgega železniškega predora Pekel, ki bo nadomestil obstoječi predor iz leta 1848. Preboj se je zgodil na približno tretjini predora, na približno 400 metrov z južne strani, okoli 40 metrov pod zemljo. 30 delavcev je slabi dve leti v predoru delalo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Ob preboju je botra predora Ljiljana Herga delavcem, ki so prišli iz severne na južno stran predora, izročila simbolno darilo. Dejala je, da so dela v predoru, kljub sodobni tehniki in vrhunskemu inženirskemu znanju, zelo zahtevna. “Vsem, ki delajo v jami, je lažje, če jih spremlja dobra misel, pozitivna energija, želja, da bo vse teklo kot mora. Vse to simbolizira kip sv. Barbare.”

Izkopali bodo približno 195.000 kubičnih metrov materiala

Izvajalec je s pripravljalnimi deli začel v mesecu septembru 2020, kopanje predora pa se je začelo v maju 2021. Gradnja predora poteka po glinenem laporju s tankimi, redkimi polami peščenjaka. Izkopna dela potekajo po NATM (novi avstrijski metodi). Najprej se izvede izkop kalote, potem stopnice in nato talnega oboka iz brizganega betona. Po izkopu se takoj vgradi primarna podgradnja, ki sestoji iz brizganega betona, armaturnih mrež in podpornih lokov. Za izkop predora so uporabljali predorski bager, frezo in miniranje, za podpiranje predora stroj za nanašanje brizganega betona in vrtalni stroj za vgradnjo sider. Količina vsega izkopanega materiala v predoru bo približno 195.000 m3. Ob glavni cevi predora je vgradnji tudi 246 metrov dolg reševalni rov. Vsa dela bodo predvidoma zaključena marca 2023.

Nov predor Pekel skupaj z novim viaduktom Pesnica predstavlja nov odsek proge med Mariborom in Šentiljem, ki bo zgrajen severno od Maribora ter vzhodno od obstoječe proge. Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m., ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev. Za dela na celotni potezi od Maribora do Šentilja skrbi konzorcij petih podjetij (Pomgrad, Kolektor Koling, SŽ-ŽGP, GH Holding, Gorenjska gradbena družba). Andrej Košir iz podjetja Kolektor je dejal, da so delavci dokazali, da znajo tudi v najtežjih pogojih delati strokovno, hitro, kvalitetno in učinkovito. “S svojimi izkušnjami in kadri smo sposobni konkurirati tudi večjim in bolj izkušenim evropskim podjetjem.”

Alenka Bratušek: Investicija v predor in viadukt znaša približno 101 milijon evrov

Slavnostna govornica na današnjem dogodku, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, je dejala, da znaša vrednost investicije v predor in viadukt približno 101 milijon evrov, celotna investicija pa skoraj 300 milijonov evrov. “Priča smo bili preboju na, takoj za drugim tirom, največjim projektom na progi Maribor – Šentilj. Vsa dela v predoru bodo predvidoma končana marca 2023, konec prihodnjega leta pa bo skozi že zapeljal prvi vlak. Obstoječemu predoru in viaduktu pa dajemo novo namembnost – tam bomo uredili kolesarko pot.” V prvi fazi bo proga enotirna, dolgoročno, do leta 2040, pa bodo poskrbeli, v skladu s potrebami, še za dodatni tir.

Dejan Jurkovič: Predvidevamo, da bi konec leta 2023 prestavili promet iz starega predora v novega

Dejan Jurkovič, vodja sektorja za investicije v železnice na DRSI, je dodal, da so z deli v predoru najprej začeli na severni strani, od koder so izkopali približno tisoč metrov, nato pa so začeli še z izkopom na južni strani. “Eden večjih izzivov je bila gradnja predora pod hitro cesto, saj je tam teme predora le približno sedem metrov pod voziščem. Tam smo dnevno napredovali od enega metra do metra in pol, medtem ko je bil na severni strani dnevni korak približno štiri metre. Obok bo potrebno zaključiti še z armirano betonsko konstrukcijo, kar bomo izvajali do marca prihodnje leto, ko bo predor zaključen. Nato sledi namestitev tira in ostale opreme. Predvidevamo, da bi konec leta 2023 prestavili promet iz starega predora v novega. V spomladanskem času smo napravili preboj tako imenovanega reševalnega rova, ki je dolg 250 metrov, in bo služil za evakuacijo v primeru nesreče znotraj predora.”

V septembru bodo na viaduktu Pesnica opravili še zadnjo betonažo, s čimer bo zaključen betonski del objekta, sledila bodo še ostala dela, ki bodo v celoti končana v spomladanskem času prihodnje leto.

Gradnja železniškega odseka v dolžini 3,7 km zajema:

  • izgradnjo predora Pekel v dolžini 1530 m vključno z reševalnim rovom,
  • izgradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 m,
  • izgradnjo podvoza Pesnica,
  • izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij,
  • ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja,
  • ureditev cest s prometno opremo ter
  • gradnjo aktivne protihrupne zaščite – 2.518 m protihrupnih ograj.