V Razvanju več let čakajo na izgradnjo manjkajoče kanalizacije in vodovoda. Pri tem jim trenutno pomagajo tamkajšnji prostovoljni gasilci.

Pred časom smo poročali, da je v KS Razvanje velik problem manjkajoča kanalizacija in vodovod ter dotrajana in nevarna Razvanjska cesta. Govora je bilo o zaselku Habakuk, kjer so sicer imeli urejen privaten vodovod, a žal je ta danes veliko premajhen. Danes je tam gospodinjstev desetkrat več kot jih je bilo nekoč. Nekaj težav se je pojavilo tudi zato, ker posamezniki lastniki zemljišč prekopa ne dovolijo, zato je potrebno veliko dodatnih usklajevanj med lastniki, projektantom, ki si je traso zamislil in s samim izvajalcem. Razvanjska cesta, ki je ena bolj prometnih v Mariboru, je izredno nevarna, prav tako ni urejene ustrezne razsvetljave.

KS Razvanje: Na obrobju Maribora še vedno ogromno gospodinjstev brez pitne vode

Obrnili smo se na Mestno občino Maribor in jih povprašali, kdaj lahko krajani pričakujejo izgradnjo manjkajoče kanalizacije in vodovoda in ali se bodo zadeve v letošnjem letu premaknile z mrtve točke. Prejeli smo kratek odgovor: »V letošnjem letu je planirana pridobitev projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje, izbira izvajalca v skladu z ZJN-3 in začetek izgradnje vodovoda za zaselek Habakuk v KS Razvanje za višje ležeče območje.«