V Mestni občini Maribor so poostrili nadzor nad odlaganjem odpadkov. V skladu s posodobljenim občinskim odlokom, ki ureja to področje, bodo morali imeti občani po novem urejen odvoz odpadkov tudi z vikendov in ostalih objektov v začasni rabi. Prav tako so se zvišale globe za kršitelje.

Prilagoditev aktualnim razmeram

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor je bil nazadnje spremenjen v letu 2014, mestni svetniki pa so ta teden potrdili obsežnejšo prilagoditev aktualnim razmeram.

“Pri spremembi odloka smo bili predvsem pozorni na to, da ta zasleduje javni interes pri ravnanju z odpadki, to pomeni čim več ločenih frakcij odpadkov na izvoru, učinkovito zbiranje in odvoz odpadkov ter vključitev vseh povzročiteljev odpadkov v sistem,” je pojasnila Neva Pipan iz kabineta župana Saše Arsenoviča.

Občina je skupaj s komunalnim podjetjem Snaga lani začela kampanjo osveščanja prebivalcev o ustreznem odlaganju odpadkov, ki je pokazala veliko nejasnosti pri meščanih. Med drugim ne vedo točno, kako je treba odlagati biološke odpadke. Zato so v novem odloku jasno opredelili, da jih je treba odlagati zavite v papir ali razgradljive vrečke in da imajo občani tudi možnost hišnega kompostiranja.

Ljudje so se pogosto pritoževali zaradi nesnage okoli smetnjakov, zato je v novem odloku jasneje opredeljeno, da ima izvajalec javne službe obveznost čiščenja prevzemnega mesta v primeru, da se to onesnaži zaradi praznjenja zabojnika. Če tega ne bo počel, mu grozi globa.

Globe, ki jih doslej ni bilo

Strožje bodo pristopili do organizatorjev javnih prireditev, ki morajo po novem obvezno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na prireditvi in čiščenje javnih površin po zaključku. Tudi tu so predvidene globe, ki jih doslej ni bilo. Za odvoz smeti bo treba plačevati tudi z vikendov in ostalih objektov v začasni rabi, saj se je doslej dogajalo, da so se ti odpadki kopičili na ekoloških otokih ali celo v naravi.

Dolgoročno bi radi sicer v Mariboru popolnoma ukinili ekološke otoke. Potem ko so individualne hiše na začetku leta prejele rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže, so ponekod z ekoloških otokov že umaknili rumene zabojnike za embalažo. V prihodnje bi radi podobno naredili še za odpadno steklo in papir. “Cilj je, da zagotovimo zajemanje odpadkov pri gospodinjstvih doma, saj ekološki otoki niso ravno v ponos mestu,” je povedal direktor Snage Janez Letnik.

V spremenjeni odlok so dodali možnost izgradnje podzemnih zbiralnic odpadkov ter prepoved kurjenja odpadkov v naravi, tudi zelenega obreza. Prepovedano je tudi brskanje po odloženih odpadkih in odlaganje bioloških odpadkov kot hrano za potepuške živali.

Višje kazni

Za pravne osebe so se globe zvišale s prej tisoč na 1500 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe s prej 500 na 600 evrov, za samostojne podjetnike s prej 800 na 1500 evrov ter za fizične osebe s prej sto na 300 evrov. “Glede na možnost polovičnega plačila globe doslej veljavne kazni v večini primerov niso imele ne vzgojnega ne kaznovalnega učinka,” je pojasnila Pipanova.

STA