Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je danes objavil javni razpis za generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda, saj v. d. generalnemu direktorju Vojku Flisu poteče mandat konec marca. Mandat za generalnega direktorja traja štiri leta. Rok za prijavo na razpis je 9. februar.

Kakšni so pogoji?

Za generalnega direktorja UKC Maribor je lahko imenovan kandidat, z izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven.

Kandidat mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja. Ob prijavi mora predložiti program dela in razvoja UKC Maribor in potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda ministrstvo za pravosodje in ni starejše od enega meseca. Prav tako mora imeti kandidat znanje enega tujega jezika.

Rok za prijavo na razpis je vključno do 9. februarja. Kandidati morajo pisne prijave z dokazilom o izpolnjevanju razpisanih pogojev poslati priporočeno prednostno v UKC Maribor. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.

Flis je za časnik Večer potrdil, da se bo prijavil na razpis. Generalnega direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, torej vlade. Flis, ki je UKC Maribor že vodil v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021, se je vrnil na direktorsko mesto po tistem, ko je svet zavoda julija lani sklenil s tedanjim direktorjem Antonom Crnjacem sporazum o prenehanju funkcije.

STA