Večji del stanovalcev prenovi nasprotuje, njihovo mnenje je, da med drugim želijo ulico preurediti zaradi drugih interesov.

Pred nekaj dnevi smo vam predstavili kako naj bi po prenovi izgledala Cafova ulica – TUKAJ. Večji del stanovalcev prenovi nasprotuje, njihovo mnenje je, da med drugim želijo ulico preurediti zaradi drugih interesov oz. interesov Višje šole za gostinstvo in turizem (VŠGT). Govorili smo z direktorico VŠGT Heleno Cvikl, ki očitke, da namerava na preurejenem delu narediti vrt, zavrača, češ da imajo vrt na nasprotni strani in ta zadostuje njihovim potrebam: »V kolikor bi na preurejenem delu kaj postavili, so to morda kakšne klopi, vrta ne potrebujemo, prav tako sem proti, da se na tej strani streže hrana. Tudi, če bi se odločili za postavitev klopi, pa bi to zagotovo storili v skladu s predpisi.«

Bojijo se, da bi Cafova postala nova Poštna

»Podpiram projekt, predvsem zaradi varnosti in izgleda. Na Cafovi že dlje časa opažamo prometni kaos, a žal tega nekateri ne vidijo,« pove Cviklova. Nekateri se bojijo, da bi Cafova v prihodnosti postala nova Poštna, tudi direktorica VGŠT si tega ne želi. Sami na Cafovi kdaj izvedejo kakšno prireditev, zanj pa seveda vedno potrebujejo soglasje občine in tako bo tudi v bodoče.

FOTO: Kreativa Projekt

S sedanjo ureditvijo Cafove imajo velikokrat težave, saj jim vozniki avtomobilov, s svojim parkiranjem, otežujejo dostavo v njihove prostore. Zaveda se, da bi stanovalci ostali brez precejšnjega števila parkirnih mest, zato podpira idejo, da bi se razširila parkirišča v okolici. VŠGT je sicer brez parkirnih mest, za vozilo namenjeno službenim namenom, so najeli parkirno mesto v garaži, predavatelji parkirajo na bližnjih parkiriščih in zanj plačujejo sami.

Slaba komunikacija med občino in stanovalci

»Že pred obravnavo dokumenta na seji Mestnega sveta so pripravljavci gradivo in projekt predstavili določenim akterjem na Cafovi ulici. Obljubljena je bila tudi predstavitev vsem stanovalcem, ki je bila izvedena v prejšnjem tednu,« nam povedo na mariborski občini. Kot najbolj pereče vprašanje so stanovalci izpostavili »izgubo« 17ih parkirnih mest, ki so sicer bela cona, torej plačljiva, pri čemer so jim MO Maribor prisluhnili in predlagali rešitev najema 50-ih parkirnih mest na Trgu Borisa Kidriča. Tam bi proti plačilu, ki znaša 27 evrov na mesec, imeli za zapornico zagotovljeno parkirno mesto. »Poslovni subjekti in stanovalci bodo imeli dostop na Cafovo ulico za potrebe dostave, saj bodo imeli tudi kartico za potopne valje.«

Izboljšana kvaliteta življenja

Na mariborski občini so dejali: »Stanovalcem želimo sporočiti, da bo kvaliteta njihovega življenja po prenovi boljša. Trenutno je ulica bolj ali manj ves čas zaparkirana z avtomobili, ki so parkirani bočno na ulici, dijaki čez dan med odmori postopajo na cesti, namesto, da bi imeli varen prostor, kjer bi se lahko zadrževali. Vse nadaljnje pomisleke glede Cafove ulice bomo reševali skupaj s stanovalci in upamo, da bodo prenovo ulice pozitivno sprejeli.«