Lokalno

Ob koncu šolskega leta nagradili najboljše dijake

Uredništvo , 07.07.23 ob 09:30

Družba Elektro Maribor je letos že dvanajsto leto zapored podelila nagrade najboljšim dijakom srednjih elektro šol.

Ob koncu šolskega leta nagradili najboljše dijake

Skupaj s srednjimi elektro šolami na distribucijskem območju družbe Elektro Maribor so nagradili najboljše dijake za njihove šolske in obšolske dosežke. ”Ob zaključku srednješolskega izobraževanja in ob doseženih uspehih vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Naša želja in poslanica zanje pa je, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali za vrhunske rezultate in da jih bosta kakovost in radovednost spremljali in motivirali tudi pri nadaljnjih izzivih, s katerimi se bodo soočali” so zapisali.

Spodbujanje kakovosti in doseganja vrhunskih rezultatov v izobraževanju sta cilja povezovanja med srednjimi elektro šolami in družbo Elektro Maribor.

Dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so priznanja podelili ravnatelj SPŠT Murska Sobota Ludvik Sukič in direktor območne enote Murska Sobota Uroš Kolarič.

Dijaki SPTŠ Murska Sobota

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, elektro smeri, so Grega Vrzel, Rok Matko in Nik Novak.

Dijakom Srednje elektro šole Ptuj sta priznanja podelila Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj in Tatjana Vogrinec Burgar, direktorica projektov v družbi Elektro Maribor.

Dijaki SEŠ Ptuj

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro šoli Ptuj so Marsel Novak, Timotej Šuen in Teo Strelec.

Dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor je priznanja podelila ravnateljica Irena Srša Žnidarič in Andrej Dolšak, direktor področja storitev v družbi Elektro Maribor.

Dijaki SERŠ Maribor

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor so Nejc Drobnič, Matic Vernik in Jernej Horvat.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bronasti znak odličnosti in nagrado v višini 100 €.