Nedavno so parkirna mesta ob Koroški cesti na robu študentskega kampusa prešla v belo cono in tako postala plačljiva. Kot smo poročali pred dnevi, pa parkirna mesta od začetka februarja še omogočajo uporabo po sistemu P+R (parkiraj in presedi). Običajni možnosti urnega plačila in mesečnega najema samo parkirnega mesta so namreč dodali še s kombinacijo parkirišča in mesečne vozovnice za mestni avtobusni promet.

Sprememba je močno razburila okoliške študente, ki so tu pred tem brezplačno parkirali. »Že tako ali tako je malo mest za parkirat, ki so brezplačna in zdaj so še ta tudi. Kje naj sedaj študentje parkiramo? Javni prevoz žal v naši državi ni tako dober,« je zapisal eden izmed jeznih študentov na platformi Izboljšajmo Maribor.

Želijo si, da bi tudi študenti prenesli prakso trajnostnih potovalnih navad

Mestna občina Maribor se skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo že več let ukvarja s področjem mirujočega prometa, ki predstavlja enega od glavnih področji upravljanja prometa pri prehodu v trajnostno mobilnost. Pristojni pojasnijo, da parkirišča upravljajo na način, da mestu predstavljajo čim manj negativen vpliv in da so dejansko namenjena uporabnikom, ko jih potrebujejo in da niso zasedena zaradi dolgotrajnega parkiranja.

»Uporaba avtomobila predstavlja za študenta visok strošek, ki vključuje nakup, registracijo, zavarovanje, vzdrževanje in gorivo. Poleg tega ustvarja prometne zastoje, kar lahko povzroči zamude. Vpliva na okolje in zdravje, saj so avtomobili glavni vir emisij toplogrednih plinov v prometu. In nenazadnje ustvarja potrebo po parkiranju, saj zahteva parkirno mesto, ki zaseda omejen prostor,« pravijo pristojni na občini. 

V konkretnem primeru, ko govorimo o širitvi bele (plačljive) cone na Koroški cesti,  pristojni na občini izpostavijo, da je možno pridobiti mesečno parkirno dovolilnico, ki za to območje znaša 30 evrov na mesec in predstavlja najugodnejšo možnost parkiranja znotraj vzpostavljenih območij plačljivega parkiranja. »S tem se bo zagotovila tudi možnost rabe parkirnih mest, ki so do sedaj bila zasedena z dolgoročnim parkiranjem. Če pa študenti doplačajo še 9 evrov zraven je za to območje po ceni 39 evrov na mesec možno pridobiti ob mesečnem parkiranju še mesečno vozovnico za mestni promet na vseh linijah mestnega prometa, kot storitev Park & Ride, ki jo na tej lokaciji in kot prvi lokaciji sploh v Maribor uvajamo ravno na Koroški cesti pri Študentskih domovih,« pojasnjujejo. 

Za razmislek ... Bi lahko rekli, da večina študentov v študentskih domovih živi, ker prihajajo iz oddaljenih krajev in ker je javni potniški promet v Sloveniji slab, se na pot raje odpravijo z osebnimi vozili, ki jih nato parkirajo ob domovih, po mestu pa nato uporabljajo mestni potniški promet. Torej gre za enak princip, kot Park&Ride, le da morajo sedaj parkiranje plačati. 

Postavili smo jim tudi vprašanje, ali občina študentom Univerze v Mariboru morda ponuja ''popust'' pri dovolilnicah, odgovorili so, da je cena enotna za vse uporabnike. Želijo si, da bi tudi študenti prenesli prakso trajnostnih potovalnih navad iz časa srednješolskega izobraževanja, saj je uporaba javnega potniškega prometa za študente na voljo po nižjih cenah. 

Študenti so sicer vzor pri uporabi sistema Mbajk

Pri pojasnilih zakaj Univerzitetno mesto Maribor svojim študentom ne ponuja ugodnejše možnosti parkiranja, pristojni na občini izpostavijo še drugo možnost prevoza – sistem Mbajk. »Dejstvo je, da se lahko z avtomobilom v eni uri po 3,5 metra širokem pasu prepelje 2.000 oseb, na avtobusu 9.000 in 14.000 s kolesom. Študenti, ki študirajo v mestu, so vzor občanom, saj so pretežni uporabniki sistema izposoje koles Mbajk in redni uporabniki javnega potniškega prometa«. 

Prepričani so tudi, da se bo to število še povečalo in da bo manjšina študentov, ki parkira osebne avtomobile v bližini študentskega kampusa, predvsem iz praktičnega razloga, prešla k uporabi alternativnih oblik prevozov na predavanja.