Za tirno povezavo z letališčem Edvarda Rusjana Maribor so v teku aktivnosti povezane z izdelavo projektne dokumentacije za I. fazo, so nam pojasnili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se obrnili z vprašanji o novi železniški povezavi do industrijske cone z možnostjo povezave do letališča Edvarda Rusjana Maribor: “Za tirno povezavo z letališčem Edvarda Rusjana Maribor so v teku aktivnosti povezane z izdelavo projektne dokumentacije za I. fazo. Nova železniška povezava s cepno kretnico na desnem tiru železniškega odseka Rače-Hoče, bo omogočala povezavo do letališča Edvarda Rusjana Maribor in hkrati omogočala uvoz in izvoz vlakov iz železniške postaje Hoče v industrijsko območje Magna, kar predstavlja I. fazo investicije.”

Razpis predviden za začetek letošnjega leta

“Faza I. zajema vgradnjo nove cepne kretnice, ščitne kretnice in ščitnega tira do t.i. točke razmejitve v km 0+231. Železniška infrastruktura zgrajena v prvi fazi bo del javne železniške infrastrukture in bo omogočala neodvisno nadaljevanje gradnje tirne povezave do letališča Edvarda Rusjana in priključitev industrijskega območja Magna. Podaljšalo se bo postajno območje železniške postaje Hoče tako, da bo cepna kretnica v območju postaje. Predvidena je ustrezna prestavitev signalov in predsignalov in ustrezna ureditev vozne mreže,” je za Maribor24.si pojasnila Leonida Klasinc iz direkcije.

Ocenjena vrednost izgradnje prve faze javne železniške infrastrukture (JŽI) na katero bo možno priključiti industrijski tir, je ocenjena na 4 milijone evrov. Razpis za izvedbo I. faze je predviden v prvi polovici leta 2018. Predvideno je, da bo Magna industrijski tir v dolžini cca 1,3 km, ki bo priključen na t.i. točko razmejitve, prav tako zgradila v času gradnje prve faze obrata.