Po uspešno izvedeni gradnji Zdravstvene postaje Magdalena, ki so otvorili včeraj, na vrsto končno prihaja še izgradnja novega objekta zdravstvene postaje na Teznem, v drugi največji mestni četrti v Mariboru. »V projektni pisarni smo od decembra lani, ko je bil potrjen DIP za Zdravstveno postajo Tezno, nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za katero smo sedaj v fazi za izvedbo pridobili projektantsko oceno, na podlagi katere smo pripravili naslednja dva dokumenta za investicijsko dokumentacijo tj. Predinvesticijska zasnova in Investicijski program,« o pripravi gradiva, ki ga bodo danes na seji mestnega sveta obravnavali mariborski svetniki, pojasnjuje Jernej Gruber iz Službe za razvojne projekte in investicije.

Začetek gradnje predviden konec leta 2024, konec pa leta 2027 

Da je nov objekt nujno potreben, je znano že dolgo. Ambulante družinske medicine Zdravstvene postaje Tezno se namreč trenutno nahajajo v prostorih dotrajanega objekta pri industrijski coni Tezno, katerega lastnik je Mestna občina Maribor. Prostori so zaradi svoje dotrajanosti za izvajanje kvalitetne zdravstvene oskrbe neustrezni z investicijo pa bo omogočena preselitev obstoječih zdravstvenih (ambulantnih) in spremljajočih dejavnosti ter umestitev dodatnih zdravstvenih dejavnosti v lastne prostore na novo lokacijo, ki se nahaja na križišču Prekmurske ulice in Stražunskega gozda ter Ulice Heroja Nandeta. 

Predviden začetek gradnje je bil prvotno v letu 2022 pa se je zamaknil prvič – v leto 2023, zadnji predviden čas začetka, ki je zapisan tudi v dokumentu, ki ga bodo obravnavali na seji mestnega sveta, pa je konec leta 2024. »Tekom letošnjega leta, takoj po potrditvi Investicijske dokumentacije, se prijavljamo na razpis za sofinanciranje na Ministrstvo za zdravje in nadaljujemo z izborom nadzornega odbora in izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških del, katerega si želimo izbrati do konca letošnjega leta. Tako konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta pričnemo z izvedbo del, ki bi načeloma potekala dve leti, torej bi s tem zaključili konec leta 2026, v letu 2027 bi še dobavili in montirali pohištveno opremo, v prvi polovici 2027, po časovnici, ki jo imamo sedaj zastavljeno, pa bi z delovanjem pričela Zdravstvena postaja Tezno,« pojasnjuje Gruber.

Skupna ocenjena vrednost znaša približno 20,7 milijonov

Skupna ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 20.695.754,04 evrov (z DDV). Viri, ki bi jih morali zagotoviti za izvedbo investicije pa po besedah Gruberja ostajajo podobni, kot v DIP-u. Po napovedih bo največ v projekt vložila Mestna občina Maribor, garaža je namreč v celoti investicija občine, za  specialistične ambulante pa bo prispevala dve tretjini. 

Gre za enoto – zdravstveno postajo, ki spada pod okrilje javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, katerega ustanoviteljice so Mestna občina Maribor, in Občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica pri Mariboru, Rače Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj. 

Svoj del pa bodo, kot partnerji in soinvestitorji primaknili tudi Zdravstveni Dom Maribor, občine soustanoviteljice ZD Maribor, Lekarne Maribor, del pa tudi Ministrstvo za zdravje.

V zdravstveni postaji Tezno je predvidenih sedem ambulant družinske medicine, eno nadstropje pa bo v celoti namenjeno obravnavi otrok in mladostnikov. Tu bodo tudi ambulante medicine dela, prometa in športa, ginekologije in zobozdravstva z laboratorijem. Kot že rečeno, bodo prostore dobile tudi Lekarne Maribor. V kletni garaži, se zagotavlja 60 parkirnih mest ostalih 120 pa je zagotovljenih v ureditvi zunanjega parkirišča.