Betnavski gozd, po katerem se vijejo zelo priljubljene sprehajalske poti je po mnenju nekaterih postal izredno nevaren. Kot je na platformi Izboljšajmo Maribor opozoril občan, so nevarne predvsem odlomljene veje, ki visijo s krošenj dreves in ogrožajo sprehajalce. »Vsak kdor vstopa v gozd je v smrtni nevarnosti zaradi padajočih vej in drevja kar dokazujejo ležeča stebla in veje. Tudi vozniki in pešci na relaciji ulice Eve Lovše ob Hotelu Betnava so v nevarnosti saj na njih prežijo padajoče veje in drevesa,« je zapisal. Ob tem pa se je vprašal, kdo je odgovoren za vzdrževanje dreves v gozdu. 

Mestna občina Maribor je lastnica le v delu, kjer je vodovarstveno območje (znotraj ograje - predel, ki ni dostopen obiskovalcem gozda). Večji Betnavskega gozda pa v lasti države in upravljanju družbe Slovenski državni gozdovi, tako smo se za pojasnila obrnili na družbo. 

Betnavski gozd spomenik državnega pomena, za odstranitev dreves potrebno soglasje

Družba nam najprej pojasni, da njihovi gozdarji vsako leto spomladi opravijo pregled gozdne površine v Betnavskem gozdu. Ob ogledu gozdarji preverijo poškodbe na drevju, ki jih je povzročila zima in predvsem sneg (zlomljeni vrhači in poškodovane veje dreves), ter pozovejo Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki opravlja naloge javne gozdarske službe, k odkazilu  poškodovanih dreves. 

»Ker je Betnavski gozd razglašen za spomenik državnega pomena, smo pred izvedbo sečnje in spravila primorani poročilo o odkazilu poslati v preverbo na Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, kjer nam podajo soglasje k predlagani odstranitvi nevarnih dreves,« nadaljujejo. Poleg tega se morajo pri izvedbi del  prilagajati vremenskim in terenskim razmeram, da ne bi na primer zaradi razmočenosti tal preveč poškodovali gozdnih tal in ostale infrastrukture, še pojasnijo. 

»Poudarjamo tudi, da SiDG že ves čas veliko pozornosti posveča rekreativni funkciji v tem gozdu; pred leti smo v njem na pobudo  obiskovalcev gozda obnovili fitnes v naravi, zasadili nekaj novih dreves, postavili ptičje krmilnice, gnezdilnice za divje opraševalce, klopi za počitek obiskovalcev...«

Na celotnem območju Betnavskega gozda bodo odstranili 76 nevarnih dreves

V družbi nadaljujejo, da sta konec februarja vodja gozdnega obrata in revirni gozdar ZGS opravila ogled in odkazilo suhih in nekaj potencialno nevarnih dreves znotraj površine Betnavskega gozda. »Dne 5. marca nam je ZGS vročil odločbo za odstranitev 76 suhih in poškodovanih dreves na celotnem področju Betnavskega gozda. Prav tako prejšnji teden so nas poklicali iz podjetja Nigrad in nas opozorili, da gozdni rob gozdne površine, predvsem veje dreves, ogrožajo promet in mimoidoče, ki uporabljajo pločnik in cesto na območju Ulice Eve Lovše,« pojasnijo in dodajo, da so se nemudoma odpravili na teren in pripravili predlog odstranitve tistih dreves, ki segajo s svojimi krošnjami v prostor cestnega telesa, in nekaj potencialno nevarnih dreves v približno šestmetrskem pasu od roba pločnika. 

Na skupnem ogledu s podjetjem Nigrad so tako že določili okoli 25 motečih dreves, za katera bo SiDG v prihodnjih dneh od ZGS pridobil dodatno odločbo za sečnjo in spravilo. »Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije bomo poslali prošnjo za soglasje za izvedbo poseka po prvi odločbi, takoj, ko prejmemo dodatno odločbo, ki se nanaša na gozdni pas ob Ulici Eve Lovše, pa bomo tudi to poslali v potrditev na zavod za varstvo kulturne dediščine,« so dejali.

Načrtujejo, da bo izvedba odstranjevanja nevarnih dreves  potekala v dveh delih, saj se morajo z odstranitvijo motečih dreves ob cesti prilagoditi podjetju Nigrad. Tako bodoo prednostno izvedli odstranitev 76 nevarnih dreves. Kor pridobijo ustrezna soglasja, bodo z deli  pričeli takoj, ko bo izvajalec zaključil sanitarno sečnjo, ki jo na drugi lokaciji izvaja v tem trenutku,  to je okvirno v roku petih delovnih dni. 

Dodajajo, da bo odstranjevanje dreves trajalo približno tri tedne, saj morajo zaradi pomena Betnavskega gozda za okoliške prebivalce izvesti nadstandardni gozdni red in posvečati posebno pozornost infrastrukturi v gozdu (sprehajalne poti, rekreacijske naprave...), kar zahteva dodaten čas. Drugi del sečnje, ki se nanaša na drevesa ob cesti, bodo skupaj s podjetjem Nigrad izvedli  v mesecu aprilu, saj bo takrat Nigrad  izvajal odstranitev dreves v gozdu, ki je v lasti MOM.

»O začetku del bomo obiskovalce gozda in lokalno skupnost tako kot do sedaj obvestili preko različnih medijev in družbenih omrežij SiDG. Med izvajanjem del bomo sanacijsko območje vidno označili in za obiskovalce zaprli dele gozda, na katerih se bodo izvajala dela,« so še dodali.