Danes obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki letos v ospredje postavlja preprečevanje samomora.

Svetovni dan duševnega zdravja letos v ospredje postavlja preprečevanje samomora. Vsako leto po svetu zaradi samomora umre okoli 800.000 ljudi.

Po številu samomorov smo precej nad povprečjem

Podravju še vedno beležimo visoko stopnjo samomorov, količnik se giblje nekje med 25 in 30 na 100.000 prebivalcev. Številka samomorov v Sloveniji je sicer približno 20 na 100.000 prebivalcev. Letno v Sloveniji za posledicami samomora umre okoli 450 oseb. Običajno samomor naredi približno štirikrat več moških kot žensk, kar velja za vsa starostna obdobja.

Večje tveganje za samomor predstavlja prisotnost duševnih težav, osebnostne značilnosti posameznika, socialno-ekonomski status, načini, kako posameznik rešuje svoje težave, zloraba drog in alkohola, dejavniki v družini kot so nasilje, ločitev, zlorabe ter dejavniki iz okolja, kot na primer informiranost o duševnem zdravju, dostopnost strokovne pomoči, vpliv interneta in medijev, pri mlajših pa tudi šola in vrstniki.

Dolžni smo pomagati osebi v stiski

Samomor je v veliki meri možno preprečiti, k temu pa lahko prispevamo tako posamezniki kot družba kot celota. Vsi lahko in smo dolžni pomagati osebi v stiski in nemalokrat bomo z iskrenim zanimanjem nekoga lahko opogumili, da o svoji stiski spregovori in poišče pomoč. Ravno iskreno vprašanje ali nekdo razmišlja o samomoru, je največkrat lahko tisto, ki prepreči samomor.

Ne zatiskajte si oči

Če pri nekomu opazite stisko, opozorilne znake ali neobičajne dolgotrajne spremembe v razpoloženju, naj vas ne bo strah vprašati po počutju in tudi samomorilnih mislih in namenu. »Sprašujmo neposredno in se izogibajmo zanikanju ali zmanjševanju posameznikove stiske, ponujanju nasvetov in rešitev, pokroviteljstvu in izražanju ekstremnih čustev (šok, jeza, strah ipd.).« Osebo, ki je v stiski, usmerimo tudi po strokovno pomoč, tako da mu ponudimo kontaktne podatke, v primeru hude stiske pa jo lahko tudi sami pospremimo do strokovnjaka.

Lahko se obrnete na osebnega zdravnika, dežurne ali urgentne psihiatrične ambulante, na nujno pomoč (112) ali organizacije, ki nudijo pomoč v duševni stiski:

  • Klic v duševni stiski (01 520 99 00, vsak dan med 19. In 7. uro zjutraj),
  • TOM – telefon za otroke in mladostnike (116 111, vsak dan med 12. in 20. uro),
  • Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (116 123, 24h/dan),
  • psihološke posvetovalnice Posvet