6. januarja je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Lovrenc na Pohorju.  Zainteresirani za obnovo se lahko prijavijo do 29. 1. 2020, dela pa morajo biti končana v roku 9 mesecev.

Nov pločnik, razsvetljava, vodi za meteorno vodo …

V razpisni dokumentaciji je predvidenih več obnovitvenih del. Obnoviti nameravajo 2584 m ceste od začetka naselja do Hojnikove kapele, načrtovani so tudi nove cevovode za pitno vodo, nov vod za meteorno vodo skozi trg mimo Geratiča do Komarja, z izpustom v Radoljno. Izgraditi nameravajo nove in komunikacijske vode pod pločnike, stare pa prestaviti. Po celotni dolžini, a v glavnem le na desni strani, bodo občani dobili nov pločnik. Razveseljuje tudi dejstvo, da bo na voljo nova razsvetljava, dve novi avtobusni postajališči in dva otoka za umirjanje prometa ob koncih naselja.

Projekt, ki sicer ne prišteva novih vodov za meteorno vodo, saj se bo ta financiral s kohezijskimi sredstvi, je vreden 5 milijonov evrov. Financirala ga bo Direkcija RS za infrastrukturo. Krajani bodo dobili nove komunikacijske vode Telekoma in Telemacha.