Na štajerski avtocesti je letos načrtovana ureditev tretjega prometnega pasu in obnova na odseku med Dramljami ter Slovenskimi Konjicami.

Dars že nekaj časa pripravlja projekt ureditve tretjega prometnega pasu na štajerski in primorski avtocestni vpadnici v Ljubljano, ki bo vzpostavljen z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega v vozni pas. Pričakujejo, da bo to po povečalo pretočnost in varnost na odseku, ki je močno prometno obremenjen in učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov oziroma konic.

Tretji prometni pas bi naj povečal pretočnost in varnost na odsekih, ki so prometno obremenjena.

Projekt se je zavlekel zaradi zahtev presoje vplivov na okolje, podanih s strani direkcije za vode in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dars sicer poudarja, da poseg ne bo bistveno vplival na okolje in zdravje ljudi.

Obnova med Dramljami in Slovenskimi Konjicami je predvidena v dveh gradbenih sezonah

Dars bo letos za novogradnje predvidoma namenil 78 milijonov evrov, za obnove na avtocestnem omrežju pa 75 milijonov. Med pomembnejšimi projekti obnove so v družbi omenili dela na odseku štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter med Vranskim in Trojanami. Kot so za STA pojasnili v avtocestnem upravljavcu, sodita ta projekta med glavne naložbe v srednjeročnem obdobju, pri čemer pa je terminski plan izvedbe del v veliki meri odvisen od uspešne izpeljave postopkov javnega naročanja za izbor izvajalca.

Projekt obnove devetkilometrskega odseka Slovenske Konjice-Dramlje predvideva rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov, obnovo viaduktov, postavitev protihrupnih ograj, zamenjavo signalizacije ter ostala dela.

Projekt obnove devetkilometrskega odseka Slovenske Konjice-Dramlje predvideva rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, obnovo viaduktov Škedenj I. in II. ter Grapa, postavitev protihrupnih ograj, zamenjavo signalizacije ter ostala dela. Ker gre za obsežno rekonstrukcijo, je izvedba predvidena v dveh gradbenih sezonah, delno že v 2022, delno pa v 2023. Izvedba je predvidena pod delno prometno zaporo avtocestnega odseka, katerega eno smerno vozišče je pred leti nastalo z rekonstrukcijo dotedanje hitre ceste.

Vsako leto obnova med 50 in 70 kilometrov vozišč

Ker so prometne obremenitve slovenskih avtocest vse večje, avtoceste pa vse starejše, se vsako leto povečujejo tudi potrebe po obnovah. Na Darsu pojasnjujejo, da v zadnjem obdobju letno obnovijo med 50 in 70 kilometri vozišč. V tem letu je – v odvisnosti od uspešnosti izborov izvajalcev – predvidenih kar nekaj obsežnejših projektov. Dva na območju severne ljubljanske obvoznice, drugi na dolenjski avtocesti, na Obali, na Goriškem.

Nekaj obnov je načrtovani tudi na Gorenjskem in na pomurski avtocesti, in sicer dokončanje obnove vozišča na odseku Sv. Jurij ob Ščavnici-Vučja vas.