Potem ko je s 25. majem prenehala veljati popolna zapora regionalne ceste Lenart – Gornja Radgona na odseku med Benediktom in Zagajskim Vrhom, se je ta, prav tako zaradi obnove vozišča, z včerajšnjim dnem preselila nekoliko višje po regionalni cesti. Do predvidoma 30. junija bo tako za promet popolnoma zaprt odsek ceste od občinske meje med Lenartom in Benediktom do avtobusne postaje v naselju Ženjak.

Dinamiko del bo narekovalo vreme

Kot nam je pojasnil Boštjan Majhen, odgovorni vodja del iz podjetja  Asfalti Ptuj d.o.o., bodo na omenjenem cestnem odseku naprej opravili tako imenovano frezanje obstoječega vozišča brez reciklaže, čemur sledi nadgradnja: “Včeraj smo že začeli, danes pa bomo predvidoma zaključili s postopkom frezanja. Sledijo, že danes, prva asfalterska dela, torej polaganje nosilnega sloja asfalta. V nadaljevanju bomo položili še obrabno plast, sledi urejanje bankin, brežin, varovalnih ograj ter vertikalne in horizontalne signalizacije. Če nam bo dopuščalo vreme, bomo z deli zaključili kakšnih deset dni pred skrajnim rokom.”

Če nam bo dopuščalo vreme, bomo z deli zaključili kakšnih deset dni pred skrajnim rokom.

V času popolne zapore promet poteka po urejenih obvoznih cestah, z izjemo tovornega prometa, za katerega velja, da poteka po obvoznih državnih cestah Lenart – Trate, Trate – Most čez Muro ter Trate – Gornja Radgona. V času del avtobusni postajališči Ženjak in Spodnji Žerjavci ne bosta v uporabi. Podrobneje o spremenjenih voznih redih avtobusov zaradi popolne zapore ceste na tej povezavi.