Letošnje leto je tabor potekal že osemnajstič. Po besedah dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko prof. dr. Mitja Slavinca, se letošnjih petnajst udeležencev še posebej odlikuje po zelo aktivnem sodelovanju, ustvarjalni radovednosti in zaznavno nadpovprečnem predznanju, zaradi česar so še posebej zainteresirani, kar dodatno pripomore tako visoki strokovni ravni tabora in prijetnemu počutju udeležencev.

Z zanimivimi temami so postregli tudi profesorji, saj so zasledujoč slogan Fakultete za naravoslovje in matematiko – Ustvarjamo poklice prihodnosti, postregli z mnogimi vsebinami z najbolj aktualnimi dognanji sodobne znanosti in napovedmi za prihodnje, prav tako pa mladim postregli tudi z znanji, ki jim lahko več kot koristijo pri njihovem rednem šolanju.

Bivši diplomant Fakultete za naravoslovje in matematiko, soorganizator letošnjega tabora Daniel Bernad nam je zaupal: ”Tabor  je potekal po načrtih, kot smo si jih zadali. Dijaki, udeleženih je  bilo 15, so bili zadovoljni, saj jim je matematika zanimiva. Predavanja o fiziki in biokemiji so zanje izjemno zanimiva. Dijaki so bili letos nadpovprečno dobri, z njihovimi odzivi pa smo izjemno zadovoljni.”

Program 

Vsebina letošnjega tabora je bila povezana z aktualnimi fizikalnimi temami, povezanimi z vsakdanjim življenjem, eksperimentalnim delom in astronomskimi opazovanji. Predavanja na katerih so lahko pridobivali nove informacije in znanje so bila:

Teleportacija 

Osnovni principi mikrofluidike

Tekoči kristali v mikrokanalčkih

Navadna in nenavadna valovanja

Termodinamski principi pri intenzivni negi bolnikov

Naloge iz fizike na maturi

Od kod voda na Zemlji

Astronomska opazovanja

Ali so gobe radioaktivne – koliko in zakaj?

Red in nered