Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru lahko skoraj vsakdo najde študij zase, saj je paleta možnosti za zaposlitev res pestra. Pozornost pritegne tudi Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje (KTMO), ena izmed sedmih kateder, ki skrbijo za razvoj predmetnih področij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. V sklopu te katedre tako najdemo dodiplomski študijski program Tehnologije tekstilnega oblikovanja, podiplomski magistrski študijski program Oblikovanje in tekstilni materiali in doktorski študijski program Doktorske šole Fakultete za strojništvo Oblikovanje in tekstilni materiali.

Od kvalitetnega pedagoškega dela do zavidljivih sadov znanstvenega dela

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje je znana po izvrstnem pedagoškem delu in zadovoljnih študentih, hkrati pa tamkajšnji zaposleni skupaj s študenti nikakor ne pozabijo na pomen znanstveno-raziskovalnega dela. Študenti se lahko na dodiplomski stopnji študija odločijo za dve smeri, Oblikovanje in razvoj izdelka ter Materiali in tekstilne tehnologije, kasneje, na magistrski stopnji pa za smeri Tekstilni materiali ter Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov.

Pri razvojnih rešitvah sodelujejo tudi študenti

Sodelavci katedre KTMO na eni strani skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja, ki jih pridobivajo v okviru razvojnih projektov za gospodarstvo, prenašajo v pedagoški proces in plemenitenje vsebin učnih načrtov na vseh ravneh študija. Na drugi strani pa si prizadevajo za pridobitev študentskih projektov, kot sta ”Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)” in ”Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)”, v katere vključujejo študente oblikovanja in tekstilnih materialov v projektno delo, ki teče kot obštudijska dejavnost.

Študenti Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje se uspešno udeležujejo inovativnih projektov z zavidljivimi rezultati. Tako so v preteklih letih ustvarili prototip pametnega oblačila za toplotno zaščito spodnjih okončin uporabnikov invalidskega vozička, razvili aktivno plastično embalažo ArtPak, eko-kreativne spominke, koncept krožnega gospodarstva … V nekaj nadvse zanimivih projektov so vključeni tudi letos, o tem, kaj pa bo nastalo, pa bomo lahko poročali že kmalu.

Tako so v študijskem letu 2018/19 študenti programov KTMO v okviru Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje sodelovali v dveh edinstvenih projektih. V projektu PKP so izdelali prototip pametnega oblačila za toplotno zaščito spodnjih okončin uporabnikov invalidskega vozička z imenom SmarTLEGS’bag, v projektu ŠIPK pa so v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo razvili aktivno plastično embalažo AktPak, ki odpravlja pomanjkljivosti do sedaj poznane embalaže za živila, zdravila in kozmetiko. Študenti so v okviru podobnih projektov uspešno vzpostavili tudi koncept krožnega gospodarstva ter sodelovali pri ustvarjanju eko-kreativnih spominkov z značilnostmi Savinjske doline.

Z inovativnimi projekti za družbo, znanje v praksi in lažjo zaposlitev

Študenti in zaposleni na Katedri KTMO se takih in podobnih projektov udeležujejo že vrsto let, na ta način pa skrbijo za interdisciplinarno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks, ki privedejo do vsesplošno uporabnih rezultatov. Tako KTMO kot Fakulteta za strojništvo se namreč zavedata, da je lastnost kvalitetnega študija predvsem ta, da se znanje iz predavalnice uspešno prenese v resnični svet, hkrati pa sodelovanje v številnih projektih študentom ponuja možnost spoznavanja s potencialnimi delodajalci.

Več o dogajanju in poteku dela v okviru projekta Stari materiali v novi podobi lahko zasledite tudi na Facebook in Instagram strani projekta.

V projektih sodelujejo tudi letos -že od letošnjega februarja dalje namreč poteka aktivno delo na projektih razvoja pametnih športnih nogavic, biofunkcionalizacije površin PVC materialov za razvoj katetrov ter projektu »Stari materiali v novi podobi«. Študentom lahko pri še boljši izvedbi projekta razvoja pametnih nogavic pomagate tudi vi, dovolj bo že, če s klikom dostopate in rešite anketo.

.