Fakulteta se v zadnjem obdobju intenzivno povezuje z gospodarstvom z namenom krepitve vezi na področju študijske in razvojno-raziskovalne dejavnosti.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru so s podelitvijo priznanj zaposlenim, študentom in poslovnim partnerjem obeležili dan fakultete. Fakulteta, kjer je oktobra diplomiral že 10.000-i študent, deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova že več kot pet desetletij. V zadnjem obdobju se intenzivno povezujejo z gospodarstvom z namenom krepitve vezi na področju študijske in razvojno-raziskovalne dejavnosti. Dosežki njihovih raziskav se vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije, pomemben pa je tudi prispevek fakultete na področju  znanstvenih publikacij.

Priznanja zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem

Na današnji slovesnosti so podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem, ki so in bodo tudi v prihodnje ponesli ime Fakultete za strojništvo in Univerze v Mariboru doma in po svetu. Med študenti so priznanje prejeli Andrejas Sarjaš kot študent leta ter ekipa Ekipa AGV – avtonomni voziček v kategoriji izjemni raziskovalni ali umetniški dosežek študentov. Fakulteta za strojništvo sodeluje s številnimi gospodarskimi družbami, ki izdatno podpirajo študijsko dejavnost na fakulteti. Zato so podelili svečano listino Fakultete za strojništvo dolgoletnemu partnerju podjetju Akrapovič d. d., Ivančna Gorica, ki še posebej pomaga študentom v okviru projekta Formula Student. Priznanja so podelili več sodelavcem, in sicer Darji Novak za strokovno delo, prof. dr. Oliveri Šauperl za sodelovanje z gospodarstvom, prof. dr. Mateju Vesenjaku za raziskovalno delo ter prof. dr. Darinki Fakin za pedagoško delo.

Andrejas Sarjaš  – študent leta. FOTO: Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova že več kot pet desetletij. V vseh teh letih je na fakulteti diplomiralo skoraj 9.000 dodiplomskih študentov, približno 300 bolonjskih podiplomskih študentov, podelili pa so tudi 92 specializacij, 418 znanstvenih magisterijev in 250 doktoratov. Meseca oktobra 2017 je na fakulteti diplomiral 10.000-i študent. Stopnja zaposljivosti njihovih diplomantov je še zmeraj zelo visoka, saj so zelo iskan kader na trgu delovne sile.

Redni in izredni študij

Fakulteta izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, Tehniško varstvo okolja, Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko oblikovanje izdelkov. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva tudi ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije. Pomembno dejstvo predstavlja tudi naraščanje zanimanja srednješolcev za študijske programe fakultete, saj so njihovi študijski programi izjemno aktualni.

Dosežki diplomantov in doktorandov, kot tudi dosežki študentov, ki se udeležujejo različnih študentskih projektov ter tekmovanj doma in v tujini so izjemni. Izpostaviti je treba: Formula Student, kjer so študenti Fakultete zastrojništvo dosegli v zadnjem letu izjemno odmevne dosežke v mednarodnem merilu, projekt Demola, projekt Product Innovation Project na TU Graz, projekti Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij RS Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer je sodelovalo že preko 100 njihovih študentov.

Ponosni na dosežke

»Ponosni smo na dosežke naših študentov in zaposlenih, ki se vse bolj prenašajo v različne veje slovenskega gospodarstva, pomemben pa je tudi naš prispevek na področju  znanstvenih publikacij. Kljub temu pa je fakulteta žal še vedno v izredno težki finančni situaciji, saj sredstva, ki jih prejemamo za izvajanje študijske dejavnosti komajda zadoščajo za pokrivanje stroškov plač, pri čemer pa smo v letošnjem letu vsaj pri izplačilu plač uspeli sodelavcem fakultete zagotoviti izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti«, je v svojem nagovoru poudaril dekan Fakultete za strojništvo prof. dr. Bojan Dolšak.

FOTO: Univerza v Mariboru

Fakulteta je s svojim znanstveno raziskovalnim delom znatno prispevala k svetovni zakladnici znanj in je tudi tukaj ena izmed najbolj uspešnih članic Univerze v Mariboru. Prispevek Fakultete za strojništvo na področju znanstvenih publikacij pomembno prispeva k znanstveni odličnosti Univerze v Mariboru kot celote, to je zlasti razvidno na različnih mednarodnih lestvicah, ki rangirajo univerze na svetu in Evropi. V zadnjem letu so pridobili dva nova Horizon 2020 projekta in Erasmus+ projekt, uspešni pa so bili pri prijavi bilateralnih projektov. Zelo aktivno sodelujejo v petih strateško razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP), pridobili so 3 nove ARRS projekte in 3 mlade raziskovalce ter uspešno smo podaljšali delovanje dveh raziskovalnih programov (oba za 6 let).

Povezovanje z gospodarstvom

Vedno bolj intenzivno se povezujejo z gospodarstvom. V mesecu novembru 2017 so podpisali sporazum o strateškem sodelovanjem z dvema izjemno pomembnima slovenskim proizvodnima podjetjema: Skupina Gorenje in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Z obema podjetjema so okrepili vezi na področju študijske in razvojno-raziskovalne dejavnosti. Na fakulteti zelo aktivno deluje Alumni klub, v okviru katerega je bilo izvedenih kar nekaj srečanj in tudi zelo odmevnih predavanj. Prav tako na FS deluje Strateški svet, kjer s strokovnjaki iz gospodarstva sodelujejo pri strateškem razvoju fakultete.