V okviru Evropske noči raziskovalcev 2024-2025, projekta Lažne novice in teorije zarote? Opolnomočimo (se za) znanost! z akronimom oooZnanost!, se je pričel nagradni natečaj Raziskovalci – varuhi resničnih dejstev v dobi lažnih novic in teorij zarot, ki ga razpisuje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Rok za oddajo je 18.9.2024

Natečaj spodbuja mlade k razmisleku, kako okrepiti zaupanje v znanost in ponuja priložnost, da poudarimo, kako znanost in znanstveniki še vedno ostajajo budni varuhi družbe. K sodelovanju so vabljeni vsi otroci v vrtcih in učenci osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji, ki lahko svoje prispevke oddajo do vključno 18. 9. 2024.

Podelitev nagrad bo potekala na dogodkih v sklopu osrednje prireditve Evropske noči raziskovalcev v letu 2024, projekta oooZnanost!, ki se bo odvijala 27. 9. 2024 v Mariboru, Kopru, Piranu, Izoli, Ajdovščini ter v mitskem parku Rodik med Hrepljem in Divačo, kjer bo predstavljenih skupno predvidenih kar 52 programskih vsebin osrednjega dogodka. K sodelovanju v nagradnem nacionalnem natečaju "Raziskovalci – varuhi resničnih dejstev v dobi lažnih novic in teorij zarot" so vabljeni otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol ter dijaki srednjih šol v Sloveniji, ki bodo razdeljeni v pet starostnih kategorij.

Najboljši izdelki bodo prejeli atraktivne nagrade

Natečaj spodbuja udeležence k ustvarjalnemu razmišljanju o poklicu raziskovalca in o družbenem pomenu znanosti. V zadnjih letih smo namreč priča izrazitemu širjenju dezinformacij, razcvetu teorij zarot in upadu zaupanja v znanost med nekaterimi družbenimi podskupinami. Zato sta znanost in raziskovalec več kot le poklic – sta varuha znanstvenih resnic in družbe. Avtorji lahko sodelujejo v dveh kategorijah ustvarjanja: likovni in literarni, prilagojeni vsaki starostni skupini. S svojo najljubšo tehniko lahko ponazorijo raziskovalca kot varuha resničnih dejstev v današnji dobi.

Natečaj je objavljen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Najboljši izdelki bodo prejeli atraktivne nagrade, šolski razred ali vrtčevski oddelek, ki bo oddal največ primernih izdelkov, pa bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja, ki bo namenjena celotnemu razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu.

Rok za oddajo prispevkov je 18. 9. 2024. Rezultati izbora nagrajencev bodo znani najkasneje v četrtek, 26. 9. 2024, podelitev nagrad pa bo potekala na osrednji prireditvi Evropske noči raziskovalcev v letu 2024, ki se bo odvijala na zadnji septembrski petek, 27. 9. 2024, v Mariboru.

Univerza v Mariboru je bila uspešna na javnem razpisu

Univerza v Mariboru je bila uspešna na javnem razpisu Evropska noč raziskovalcev in Raziskovalci v šolah 2024-2025 v sklopu razpisa Obzorja Evropa, MSCA & Citizens, in sicer s projektom 'Lažne novice in teorije zarote? Opolnomočimo (se za) znanost!' (akronim oooZnanost!). Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek Evropske komisije in držav članic Evropske unije, ki poudarja pomembnost znanstvenih raziskav in inovacij za kakovost našega vsakdanjega življenja. Namenjena je predstavitvi znanstvenih spoznanj in dela znanstvenikov najširšemu krogu javnosti. Poseben namen pobude Raziskovalci v šolah pa je okrepiti povezavo med raziskovanjem in izobraževanjem, predvsem z obiski raziskovalcev v šolah in drugih pedagoških ter izobraževalnih središčih.

Aktivnosti Evropske noči raziskovalcev bodo potekale v več kot 350 mestih po Evropi in širše. Glavnina dogajanja bo potekala na zadnja petka v mesecu septembru v letih 2024 in 2025, tj. 27. 9. 2024 in 26. 9. 2025. Projekt 'Lažne novice in teorije zarote? Opolnomočimo (se za) znanost!' je že 11. po vrsti, ki ga koordinira Univerza v Mariboru. V konzorciju projekta sodeluje osem članic Univerze v Mariboru – Fakulteta za energetiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za turizem, Fakulteta za varnostne vede in Pravna fakulteta – ter pet članic Univerze na Primorskem (UPR) – Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Fakulteta za vede o zdravju Izola – ter več drugih deležnikov.

Cilj je širjenje pozitivne podobe in ozaveščanje

Glavni cilj projekta je širjenje pozitivne podobe raziskovalcev, ozaveščanje o njihovi pomembni vlogi in prispevku na vseh področjih družbenega delovanja ter spodbujanje radovednosti in veščin za prepoznavanje lažnih novic in znanstvenih neresnic.

Poleg tega bo projekt mladim omogočil pobliže spoznati poklic raziskovalca z izvajanjem vrste zanimivih eksperimentov in drugih zabavnih in poučnih aktivnosti, ki jih ponuja bogat program osrednjega vseevropskega dogodka Evropske noči raziskovalcev na zadnji septembrski petek.