Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec marca zavrnilo vlogo za gradbeno dovoljenje za 35 vetrnih elektrarn na Pohorju, vlogo za še 21 dodatnih na Rogli pa je investitor umaknil sam, je danes poročal Radio Slovenija. Investitor ima še možnost upravnega spora in ponovne vložitve umaknjene vloge.

V iniciativi pravijo, da boj še ni končan

V civilni iniciativi proti vetrnim elektrarnam na Pohorju so odločitev pozdravili. Ker pa ima investitor, podjetje Energija na veter, še možnost upravnega spora in ponovne vložitve umaknjene vloge, so napovedali, da boj proti vetrnim elektrarnam še ni končan. Kot je za radio dejal član iniciative Drago Mahorko, se je investitor za ponovno vlaganje že odločil v več primerih.

V lokalnem okolju načrtom investitorja močno nasprotujejo že od začetka, saj bi gradnja 56 vetrnih elektrarn na območju Pohorja po njihovih navedbah zelo prizadela okolje in prekomerno posegla v naravo.

V civilni iniciativi preučujejo tudi možnost vložitve pobude za ustavno presojo lani sprejetega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. V podjetju na vprašanja radia o nadaljnjih potezah niso odgovorili.

Več negativnih mnenj

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju od mnenjedajalcev lani prejelo devet negativnih mnenj oziroma zahtev za dopolnitev dokumentacije.

Kot so pojasnili takrat, so kot upravni organ v tem postopku vlogo investitorja dolžni sprejeti, postopek voditi v skladu z zakonodajo, na koncu pa o vlogi na podlagi ugotovitev tudi izdati pozitivno ali negativno odločbo.

V primeru, kjer je zainteresirani investitor družba Energija na veter, je ministrstvo vodilo integralni postopek, torej upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v sklopu katerega hkrati izvedejo še presojo vplivov na okolje, saj gre za načrtovano postavitev vetrnih elektrarn, ki skupaj presegajo moč 30 megavatov.

Med devetimi, ki so izdali negativno mnenje ali pa so zahtevali dopolnitev dokumentacije, so po njihovih navedbah ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, direkcija za vode, zavod za varstvo narave, zavod za gozdove, zavod za varstvo kulturne dediščine, občini Slovenska Bistrica in Ruše, Komunala Slovenska Bistrica ter ministrstvo za obrambo.