Mestni svetniki so na današnji seji Mestnega sveta obravnavali podražitve vrtcev. Brigita Gajzer Pliberšek iz urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost je predstavila podražitve vrtcev. Lani maja je mariborska občina podražila cene programov v vrtcih, ki so bile nespremenjene od maja 2019. V to je bila primorana zaradi dviga stroškov dela, pa tudi rasti materialnih stroškov in zviševanja stroškov živil za pripravo obrokov za otroke. 

Denar bi namenili investicijskemu vzrdževanju

Lani je bilo tudi odločeno, da bi se postopno zvišalo plačilo staršev za vrtec. Najprej za 18 odstotkov, čez nekaj mesecev pa še preostanek do 38 odstotkov, a se to še ni zgodilo. Z dosego cilja so se povečale občinske subvencije, to pa pomeni še dodatni milijon za subvencije poleg že obstoječega.

V skladu z dogovorom o postopnem povišanju plačil staršev je danes na seji poročevalka Gajzer Pliberšek predlagala dvig cen v dveh korakih. S 1. marcem 2024, nato pa še s 1. 1. 2025. Tisti z najnižjimi dohodki v prvem starostnem obdobju od marca plačevali 6,72 evrov več, v drugem pa 5,18 evra več. Od 1. 1. 2025 pa bi se za družine z najnižjimi dohodki v prvem starostnem obdobju zvišalo plačilo za vrtec za 4,0 evra, v drugem pa 3,37 evra več.

»Enkratno dodatno subvencioniranje v vrtcih, ki je prej znašalo okrog milijon evrov na leto in je bilo v letu 2023 že skoraj dva milijona, bomo v višini enega milijona ukinili. S tem se odpira okno, da približno 1,6 milijona evrov vložimo v šole in vrtce. Namesto pretiranega financiranja staršem bomo naredili boljše življenjsko okolje,« je postopno zniževanje dodatnega popusta pojasneval župan Arsenovič.  

Karin Jurše iz je opozorila: »V celoti se strinjamo, da so šole in vrtci investicijsko zanemarjeni. Vsekakor pa se ne moremo strinjati, da je vir za investicijske obnove prav to, da se zmanjša subvencije staršem, ki imajo svoje otroke v vrtcih in šolah. Zato predlagamo, da občina najde teh 600 tisoč evrov,« in pri tem še dodala, da glede na vsa vlaganja v druge projekte občina denar očitno ima. 

Ljubica Jančič pa je županu predala besede staršev vrtca v Radvanju: »Starši vam sporočajo, če imate denar za drage odvetnike, če imate denar za vse anekse za projekte, za Lent, če imate denar, da si nabavite novo službeno vozilo potem imejte tudi denar, da se bodo subvencionirali vrtci«.

Mestni svetniki so nato s 26 proti in 13 glasovi za zavrnili sklep s katerim bi zmanjšali subvencije vrtcev.

Plačljivega parkiranja ob sobotah ne bo

Sprememb pri plačevanju parkiranja na javnih površinah v Mariboru, ki jih je napovedoval župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ne bo. Plačevanje parkiranja namreč ostaja takšno, kot je do sedaj, saj so mestni svetniki na današnji seji izglasovali, da tako zaprta kot tudi odprta parkirišča ob sobotah ostanejo brezplačna.

Arsenovič je želel z uvedbo plačljivih parkirišč ob sobotah, pokriti stroške preplastitev cest, vendar se mestni svetniki s tem niso strinjali.