Študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru so se včeraj odpravili v ZDA. V preteklosti so študentje računalništva v okviru strokovnih ekskurzij že obiskali vzhodno in zahodno obalo Združenih držav Amerike.

Spoznavanje dela v vodilnih tehnoloških podjetjih

Kot so pojasnili na FERI-ju, je namen ekskurzije v eno izmed najpomembnejših tehnoloških regij je spoznati delo v vodilnih tehnoloških podjetjih s področja računalništva kot tudi uspešna podjetja, ki so se razvila iz start-upov. Med drugim bodo tako obiskali Google, Microsoft, Facebook, YouTube in AirBnb. Prav tako si bodo v sledečih 14 dnevih (v USA bodo do 25. februarja) ogledali pomembnejše univerze v okolici – Stanford University, University of California Berkeley, California State University Fresno.
Kot je povedal vodja skupine, prof. dr. Marjan Mernik iz Inštituta za računalništvo UM FERI, je namen ekskurzije predvsem, da študenti »spoznajo organiziranost vrhunskih tehnoloških podjetjih in delovno etiko zaposlenih, kar daje študentom veliko motivacijo za nadaljnji profesionalni razvoj. V tem konkurenčnem okolju bodo lahko spoznali koliko znanj in veščin so si uspeli pridobiti v času tri letnega študija na UM FERI«.

Izkušnje bodo pripomogle pri razvoju kariere

»Obiska zahodne obale ZDA se zelo veselim, saj bom imel priložnost obiskati najuspešnejša podjetja in izobraževalne ustanove na področju računalništva, kar pri samostojnem izletu ne bi bilo mogoče. Priložnost bom imel videti, kako se med študijem pridobljeno znanje uporabi v praksi in od kod prihajajo tehnološki produkti, ki jih uporabljamo v našem vsakdanu. Zanimivo bo spoznati način dela na prestižnih univerzah in študijsko življenje tamkajšnjih študentov. Znanje in izkušnje, ki jih bom pridobil, mi bodo zagotovo pripomogle pri razvoju moje kariere in v osebni rasti,« je pred odhodom povedal Vid Keršič, eden izmed študentov, ki se bodo udeležili ekskurzije.

3fs strokovno ekskurzijo so finančno podprla številna podjetja, ki se zavedajo pomanjkanje kadra s področja računalništva, kakor tudi, da strokovna ekskurzija študentom dodatno širi obzorja in jim daje neprecenljive izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovi nadaljnji strokovni poti.