Mariborska Fakulteta za strojništvo, ki po svoji kvaliteti slovi tudi v mednarodnem prostoru, v skladu s slovenskim šolskim sistemom izvaja študijske programe na različnih stopnjah. Med univerzitetnimi študijskimi programi 1. stopnje je mogoče najti Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo, Mehatroniko, Tehniško varstvo okolja in Oblikovanje in tekstilni materiali, 1. stopnja visokošolskih strokovnih študijskih programov pa obsega Strojništvo, Mehatroniko in Tehnologije tekstilnega oblikovanja.

V sklopu magistrskega študija se lahko študenti na Fakulteti za strojništvo UM odločajo med Strojništvom, Mehatroniko, Inženirskim oblikovanjem izdelkov, Gospodarskim inženirstvom – smer Strojništvo, Tehniškim varstvom okolja ter Oblikovanjem in tekstilnimi materiali.

Če vas študijska pot pripelje do odločitve za pridobitev doktorata, lahko na FS UM izbirate med programi Strojništvo, Tehniško varstvo okolja, Oblikovanje in tekstilni materiali ter Doktorska šola FS, ki obsega uravnoteženo, premišljeno in mednarodno prilagojeno kombinacijo znanj.

Izbira za katerega od teh programov 1. stopnje pa je lahko sploh v času, ko so dijaki postavljeni pred stresno odločitev za svojo poklicno pot, težka, zato smo se podali v zakulisje študija na Fakulteti za strojništvo in izkušnjah povprašali tamkajšnje študente.

Industrija in poslovni svet hkrati

Gorazd Stolec, tutor študijskega programa Gospodarsko inženirstvo, pove: »Naš program GING, je namenjen študentom, ki jim morda čisto strojništvo ni blizu, saj je program ”mehka” različica strojništva, povezana z ekonomijo. Tako je primeren za tiste, ki jih zanimata tako strojništvo kot ekonomija, saj lahko na tem programu združijo veselje do obeh smeri. Program je v tujini tudi precej bolj poznan in cenjen kot pri nas, kar študentom odpira pot v tujino, kjer bodo lažje našli dobro zaposlitev.« Poudari, da je prednost tega študijskega programa ta, da posamezni razred sestavlja manjše število študentov, kar omogoča, da se študentje med seboj zares povežejo, si pomagajo in stkejo vezi, ki segajo izven študijskih klopi.

»Povabil bi čim večje število srednješolcev, da si pogledajo program gospodarski inženiring, saj je to interdisciplinarni študij, ki bo v prihodnje in tudi že danes odprlo veliko število vrat v poslovnem svetu. Prav tako je program GING zelo dober, o čemer priča dejstvo, da sem brez problemov opravil en semester na izmenjavi na najboljši univerzi za uporabno znanost-smer strojništvo v Nemčiji v FH Aachen,« še doda Gorazd.

»Če si v dvomih, ali je Fakulteta za strojništvo prava izbira zate, nas obišči na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. 2. 2020, kjer bomo na razpolago z vsemi odgovori na vaša vprašanja,« še doda tutorka Klavdija Petelin.

Vrata v svet

Gorazdu se pridruži tudi Urška Butolen, prav tako tutorka programa Gospodarsko inženirstvo, ki doda: »Izpostavila bi projektno delo v zadnjem letniku prve stopnje, kjer študentje pod mentorstvom profesorjev rešujejo izzive, ki so jih zastavili partnerji iz industrije. Obstaja tudi možnost, da študentje projektno delo opravijo na Tehnični univerzi v Gradcu, kjer dobijo priložnost sodelovati v mednarodnem timu in s svetovno znanimi projekti. Moja skupina je v sklopu projektnega dela odpotovala v New York.«

Tehnika s »kreativo«

Svojo izkušnjo študija podeli tudi Anja Stajnko, tutorka študijske smeri Tehnologije tekstilnega oblikovanja. »Na študijski smeri Tehnologije tekstilnega oblikovanja, dajejo prednost industrijskemu in unikatnemu oblikovanju, poznavanju in razumevanju načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil, načrtovanju in realizaciji oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanju osnov prostoročnega risanja,« pove Anja in poudari: »Ta študijski program daje prednost kreativi, oblikovanju, kako iz ene preproste ideje izdelaš končni produkt in kaj je najpomembnejše, vsaj meni, da lahko razmišljaš in ustvarjaš » out of the box«. Profesorji se zelo prijazni, se trudijo in nudijo pomoč, nam svetujejo iz svojih lastnih izkušenj.«

»Če si v dvomih, ali je Fakulteta za strojništvo prava izbira zate, nas obišči na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. 2. 2020, kjer bomo na razpolago z vsemi odgovori na vaša vprašanja,« še doda tutorka Klavdija Petelin.

Študij z noto družbene odgovornosti

Tutorka Klavdija Petelin predstavi svoj študijski program, Tehniško varstvo okolja: »Tehniško varstvo okolja je dokaj nov in še ne tako poznan program ter je zasnovan v skladu z najnovejšimi trendi na področju tehnike varovanja okolja in reševanja problemov že onesnaženega okolja. Smo visoko in široko zaposljiv kader, predvsem se ukvarjamo z onesnaženjem zraka, vodnih virov in tal ter ravnanjem z odpadki.«

Klavdija se zaveda, da so prav taki interdisciplinarni programi, ki nazivajo globalne teme, v svetu več kot dobrodošli. »Kot prednost bi izpostavila to, da smo študentje tehniškega varstva okolja po končanem študiju inženirji, katerih prednost je predvsem ta, da imamo neko širšo znanje, ki povezuje tehnično-naravoslovno znanje in varstvo okolja, ki trenutno v svetu velja za eno najbolj perečih tem. Po končani prvi stopnji in opravljeni diplomi pa imamo možnost nadgrajevanja svojega znanja na podiplomskem magistrskem oziroma doktorskem študiju tehniškega varstva okolja. Študij je namenjen vsem bodočim študentom, ki jim ni vseeno za okolje in bi želeli ohraniti naš planet za bodoče generacije,« doda.

»Če si v dvomih, ali je Fakulteta za strojništvo prava izbira zate, nas obišči na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. 2. 2020, kjer bomo na razpolago z vsemi odgovori na vaša vprašanja,« še doda tutorka Klavdija Petelin.

Študenti, kot si jih želijo vsa podjetja

Jaka Perme, tutor programa Strojništvo, smer Konstrukterstvo, pove, da je širok spekter obveznih in izbirnih vsebin študentom poda dobro podlago, s katero se lahko brez težav podajo v svet zaposlitev, mariborskih študentov strojništva pa so zaradi kvalitetne izobrazbe vesela tako slovenska kot tudi tuja podjetja.

Izpostavimo še program Mehatronika, ki ga Fakulteta za strojništvo UM izvaja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, ter združuje tehnična, praktična znanja strojništva ter informacijsko-programerske kompetence računalniških znanosti. Študenti mehatronike so tako vsak dan soočeni z interdisciplinarnimi izzivi, ki jih za delo v prihodnosti še bolje pripravijo.

FS – naložba v prihodnost

»Odločitev za študij na univerzi je v današnji razgibani in v svet odprti globalizirani družbi postala skoraj nujna, saj si današnje družbe brez inženirjev različnih profilov sploh ne moremo več predstavljati. Največja prednost študija na področju tehnike v Sloveniji in širše v Evropi je ta, da je poklic inženirja trenutno deficitaren in zelo iskan. V državah z največjo blaginjo je delež študentov s področja naravoslovja in tehnike bistveno višji kot v Sloveniji. Smo v obdobju četrte industrijske revolucije, ki temelji na rabi naprednih proizvodnih in informacijskih tehnologij, kar bo še povečalo potrebe po inženirjih. Zato je odločitev za študij na FS UM, naložba v prihodnost,« zaključi prodekan za izobraževalno dejavnost na Fakulteti za strojništvo UM, izr. prof. dr. Janez Kramberger.

»Če si v dvomih, ali je Fakulteta za strojništvo prava izbira zate, nas obišči na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. 2. 2020, kjer bomo na razpolago z vsemi odgovori na vaša vprašanja,« še doda tutorka Klavdija Petelin.