Projekt Rdeči val, ki so ga zasnovale študentke magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, si namreč prizadeva zagotoviti brezplačne menstrualne pripomočke ter s tem izboljšati dostopnost, zdravje in dobrobit žensk v izobraževalnih ustanovah.

Projekt, ki se izvaja pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC Maribor) v sklopu programa Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej, je že od začetka požel veliko zanimanja in podpore.

Ana Globokar, Doroteja Novak, Eva Perčič, Nina Pohorec in Nika Vrlinič so študentke, ki so prepoznale potrebo po takšni intervenciji in se odločile ukrepati. Njihov cilj je jasen: zagotoviti dostopnost menstrualnih pripomočkov na fakultetah in prispevati k ustvarjanju bolj prijazne družbe.

[[image_2_article_67561]]

»Raziskave kažejo, da lahko ženske ob pomanjkanju stalno dostopnih menstrualnih pripomočkov doživljajo sram, stres in celo zmanjšano osredotočenost na študij in delo,« je pojasnila Ana Globokar, organizatorke intervencije pa so povedale, da je njihov osrednji cilj, da bi imela prav vsaka ženska vsak trenutek dneva dostop do menstrualnih pripomočkov.

»Predvsem v krizni situaciji, ko na menstruacijo ni pripravljena. Hkrati pa želimo zmanjšati tudi družbeno stigmo in vzpodbujati zdrav odnos do menstruacije,« še dodajajo.

Podpora in sodelovanje

Projekt Rdeči val se ponaša z močno podporo tako znotraj univerze kot tudi v širši skupnosti. Študentke so projekt začele z analizo potreb s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so pokazali na veliko potrebo po stalno dostopnih menstrualnih pripomočkih.

Sledilo je načrtovanje intervencije in pridobivanje sponzorjev, med katerimi sta bili prvi podjetji Orbic, ki je zagotovilo vložke Always, in Ekolife, ki je prispevalo ekološke vložke Masmi. Projekt podpirata tudi Študentski svet Filozofske fakultete in MKC Maribor.

Eva Žunec, samostojna strokovna sodelavka na MKC Maribor, je poudarila pomen tovrstnih projektov: »Zdi se mi izjemno pomembno, da se takšne pobude mladih realizirajo z ustrezno podporo in da je tako učinek kar najbolj celovit. Zato smo na MKC Maribor vedno veseli in pripravljeni podpreti takšne iniciative oziroma projektne ideje v lokalnem okolju.«

Kako se širi Rdeči val?

Projekt Rdeči val deluje preprosto, a učinkovito. Na straniščih fakultet so postavljene škatlice z menstrualnimi pripomočki, ki jih študentke redno polnijo. »V enem mesecu smo opazile precejšno porabo, večjo kot smo pričakovale. Porabilo se je več kot 800 menstrualnih pripomočkov,« opisuje Doroteja Novak.

[[image_1_article_67561]]

Študentke si želijo, da bi v prihodnje prišlo do izmenjave pripomočkov po načelu »vzemi enega, prinesi novega« in da bi se projekt v takšni obliki obdržal za prihodnje generacije študentk. Trenutno opažajo, da kroženje še ni utečeno, zato poskušajo preko obvestil in socialnih omrežij to spodbuditi.

Projekt bo ekipa Rdečega vala izvajala do začetka oktobra, nato pa se bodo študentke po evalvaciji odločile o morebitnih nadaljnjih korakih. »Našo idejo želimo predstaviti Študentskim svetom različnih fakultet z namenom, da bi se ideja še bolj razširila. Z zagotavljanjem menstrualnih pripomočkov ženskam ne naslavljamo zgolj trenutne problematike, ampak poskušamo z majhnimi koraki narediti tudi družbene spremembe, ki podpirajo enakost, zdravje in dobrobit žensk,« sklenejo študentke.