V bližini UKC Maribor so znova urejena parkirna mesta, ki so namenjena zaposlenim v UKC Maribor. »Bolj kot kdaj prej je pomembno, da jih kot lokalna skupnost pri delu podpremo in jim olajšamo življenje, da se lahko čim bolj osredotočijo na pomoč prebivalstvu,« so zapisali na občini.

Včeraj smo zasledili, da v bližini UKC Maribor, znova urejajo parkirna mesta, ki so namenjena zaposlenim v UKC Maribor. Mestno občino Maribor smo povprašali o več informacijah. Pojasnili so nam, da občina v beli coni v neposredni bližini UKC Maribor, tako kot spomladi, občina zagotavlja več parkirnih mest. Ta so namenjena zaposlenim v bolnišnici.

»V Ulici Moše Pijada, Verstovškovi in Taborski ulici ter na Ruški cesti so za opozorilno tablo z napisom »razen za UKC z dovolilnico« parkirna mesta začasno predvidena samo za vozila, ki imajo na vidnem mestu posebno dovolilnico za UKC Maribor, izdano na registrsko številko vozila,« pojasnijo.

Bolj kot kdaj prej je pomembno, da jih kot lokalna skupnost pri delu podpremo in jim olajšamo življenje, da se lahko čim bolj osredotočijo na pomoč prebivalstvu.

Povedo tudi, da se zavedajo, da je delo zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja kliničnega centra neprimerno napornejše kot v prvem valu,  njihov čas pa toliko bolj dragocen. Vse več je namreč obolelih, ki potrebujejo hospitalizacijo. »Bolj kot kdaj prej je pomembno, da jih kot lokalna skupnost pri delu podpremo in jim olajšamo življenje, da se lahko čim bolj osredotočijo na pomoč prebivalstvu.«

Stanovalce prosijo za razumevanje

Na tem mestu pozivajo stanovalce prej omenjenih ulic, ki imajo veljavne parkirne dovolilnice za 8. cono, za razumevanje in strpnost, v kolikor parkirnega mesta ne bodo našli v neposredni bližini svojih domov. »Takoj, ko potreb po parkirnih mestih pri zaposlenih v UKC Maribor ne bo več ali jih bo manj, bomo (posamezna) mesta znova sproščali.«

Redarji nad nepravilno parkirana vozila

Medtem pa bodo morali na območjih, ki so označena s tablo »razen za UKC z dovolilnico«, medobčinski redarji za parkirana vozila, ki na vidnem mestu ne bodo imela posebne dovolilnice za UKC Maribor, kot ob koncu povedo na MO Maribor, žal izrekati globe zaradi nepravilnega parkiranja.