Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v začetku maja objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu, skupno bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Višina sredstev, ki bodo namenjena letos, je 22,4 milijona, za večje investicije pa bodo sredstva v okviru tega razpisa na voljo tudi v letu 2025 v višini desetih milijonov evrov.

Pred objavo razpisa so povabili vse občine na posvet. »Javni razpis je zato v največji možni meri prilagojen potrebam lokalnih skupnosti. Dobra športna infrastruktura je pomembna za razvoj in obstoj vseh oblik športa. Poleg tega pa pomeni tudi dodatno dobrobit z vidika turistične ponudbe kraja. Med drugim omogoča gostovanje športnih tekem in treninge klubov,« je izjavo ministra Matjaža Hana posredovalo njegovo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Denar bo namenjen za obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti za funkcionalno ovirane ter protipoplavno zaščito in zaščito proti plazovom. Zbiranje predlogov za sofinanciranje poteka v dveh različnih sklopih. V prvem so investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, v drugem pa posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Prijavijo se lahko občine, ki so oziroma bodo lastnice objektov (za prvi sklop to velja samo v primeru novogradnje), ali pa lahko na nepremičnini izkažejo drugo dolgoročno pravico, ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.

Mariborska občina bo na razpis prijavila večnamensko igrišče OŠ Leona Štuklja

Na razpis se bo s projektom ureditve zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Leona Štuklja prijavila tudi Mestna občina Maribor. Predvideno sofinanciranje znaša 100 tisoč evrov, omenjena tema  pa je tudi gradivo prihajajoče seje Mestnega sveta MOM. Ureditev je sicer že načrtovana v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024. Sredstva za ta namen so predvidena v okviru Letnega programa obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2024 , ki je bil potrjen na 13. seji. MOM pa bo torej predlagano ureditev igrišča prijavila tudi na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

V dokumentu, ki bo obravnavan na seji je zapisana ocenjena investicijska vrednost vlaganj 305.765,40 evrov (z DDV), od tega je glede na razpisne pogoje upoštevana sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov oziroma 32,70 odstotkov investicije. Lastna sredstva MOM znašajo 191.003,40 evrov oziroma 62,47 odstotkov, namenska donacija pa 14.762 evrov oziroma 4,83 odstotkov.

Predvideno je, da se projekt izvede v letih 2024 in 2025.

Investicija zajema izgradnjo in ureditev večnamenskega športnega igrišča v obsegu 1.176 kvadratnih metrov in bo omogočalo športne aktivnosti igre rokometa, malega nogometa, dveh prečnih igrišč za košarko, odbojko in badminton. lzgradnja zajema igriščno podlago skupaj z namestitvijo športne opreme – fiksna namestitev golov, stojal s koši in premična stojala z mrežami za odbojko ter badminton, ob igrišču bi se uredila tudi dva stebra javne razsvetljave z led lučmi. 

Za namen dostopa do igrišča se bo zgradila in uredila tudi dostopna pešpot z namestitvijo urbane opreme (klopi in koši). »Pešpot bo predstavljala varen dostop učencev šole do večnamenskega igriščaa kakor tudi dostop invalidom in ostalih uporabnikov do nove športne površine,« je zapisano v dokumentu.