Finančna pismenost, digitalna pismenost, podjetnost, kreativnost, spretno krmarjenje po svetovnih trgih … Vse to so sodobne veščine, ki jih lahko usvojiš v programu Ekonomski tehnik na SEŠG Maribor!

Foto: SEŠG Maribor

Že ta teden osnovnošolce čakajo informativni dnevi, kmalu pa odločitev, kam in kako naprej. Enega od sodobnih in perspektivnih poklicev ponuja tudi Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor.

Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik je sodobnemu svetu in sodobnim veščinam prilagojen program, ki mlademu posamezniku ponudi nadvse uporabna in praktična znanja.

»Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor ponujamo v odprtem kurikulu poleg kakovostnega teoretičnega znanja tudi predmete, ki razvijajo veščine in kompetence 21. stoletja: finančna pismenost, digitalna pismenost, podjetnost, kreativnost,« pove ravnateljica mag. Andreja Zver Dobaj in doda: »Dijaki razvijajo svoje talente, naučijo se timskega in sodelovalnega dela, odgovornosti, delavnosti, komunikativnosti, natančnosti, vztrajnosti, poštenosti in odločnosti.«

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot: slovenščine, matematike ali prvega tujega jezika, gospodarstva ter končnega izdelka, storitve ali seminarske naloge.

Z odločitvijo za program Ekonomski tehnik po končanem izobraževanju pridobiš strokovni naziv »ekonomski tehnik« oziroma »ekonomska tehnica«. Toda pot se tukaj zate, če te mika še nadaljnje pridobivanje znanj in izkušenj, ne zaključi.

Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo na višješolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe – na slednje večinoma z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom.

PREBERITE ŠE: Maribor24.si KARIERNI SMEROKAZ: Odslej športni oddelek tudi na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor!

Pa potem?

Prav sodobne veščine in bogate praktične izkušnje, ki jih dijaki pridobijo v okviru izobraževanja Ekonomski tehnik, so tiste, ki mlademu posamezniku po zaključku srednješolskega izobraževanja odprejo neizmerno obzorje sodobnih, izjemno priljubljenih poklicnih priložnosti.

V program Ekonomski tehnik bodo v šolskem letu 2023/24 na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor vpisali 84 dijakinj in dijakov. Boš med njimi tudi ti?

»Dijaki s pridobljeno strokovno izobrazbo ekonomske smeri se zaposlujejo v številnih dejavnostih, najpogosteje pa v računovodstvu, knjigovodstvu in reviziji, zavarovalništvu, turizmu, na bankah, denarnem posredništvu, trgovini, logistiki in telekomunikacijah,« pojasnjuje ravnateljica Srednje ekonomske šole in gimnazije, mag. Andreja Zver Dobaj:

»Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovnjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.«

Ekonomski tehnik = temeljni kamen številnih sodobnih poklicev

Izobraževanje Ekonomski tehnik je tako prvovrstna odskočna deska, ki mladega posameznika pripelje do visoko cenjenih poklicnih pozicij – takšnih, ki so trenutno med mladimi izredno popularne, kar nakazujejo tudi sodobni trendi, pregled socialnih omrežij ter brskanje po Linkedinu, trenutno najbolj priljubljeni platformi za karierno mreženje.

Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik lahko še bolj podrobno spoznaš na informativnih dnevih že ta petek, 17. januarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 18. januarja, ob 9. uri.

CEO, project manager, small business owner, business manager, corporate manager … Vse to so poklicni nazivi v angleščini, ki trenutno karierni cilj predstavljajo številnim mladim posameznikom, prav veščine programa Ekonomski tehnik pa so tiste, ki lahko omogočijo, da opisani poklicni nazivi za mlade s sanjami postanejo resničnost.

Dovolj je že pogled na strokovne predmete programa Ekonomski tehnik, ki jasno pokažejo, katere veščine lahko dijakinje in dijaki na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor usvojijo. V predmetniku Ekonomskega tehnika se med strokovnimi predmeti tako znajdejo:

 • Poslovni projekti
 • Poslovanje podjetij
 • Ekonomika poslovanja
 • Sodobno gospodarstvo
 • Finančno poslovanje
 • Upravno – administrativno poslovanje
 • Finančno knjigovodstvo
 • Ekonomska geografija
 • Ekonomska zgodovina
 • Digitalni marketing
 • Materialno knjigovodstvo
 • Uporabna in finančna matematika
 • Tuji jezik II – poslovni jezik
 • Premoženjska in osebna zavarovanja
 • Projektni management

Ob tem je potrebno poudariti še, da pomemben in ključen del izobraževanja v okviru programa Ekonomski tehnik predstavljata tudi praktični pouk in usposabljanje v učnem podjetju ter izobraževanje pri izbranem delodajalcu.

PREBERITE ŠE: Intervju s profesorico Suzano Grobelšek: »To so dijaki z dokaj jasno vizijo tega, kar želijo početi v svojem življenju …«


Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik lahko še bolj podrobno spoznaš na informativnih dnevih že ta petek, 17. januarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 18. januarja, ob 9. uri.


PREBERITE ŠE: Intervju s profesorjem Borisom Krabonjo: »Posebnost naše šole je Človečnost.«