Mariborski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji po skrajšanem postopku odločali o rebalansu letošnjega proračuna, v katerega želi županstvo vnesti dodatno dva milijona evrov visoko zadolževanje za nakup stavbne pravice na mestni tržnici, s katero naj bi poslej upravljalo novo občinsko podjetje Mestne nepremičnine.

Kot je razvidno iz predloga spremembe odloka o proračunu, bi ta podjetju dovolil najem posojila do največ dveh milijona evrov za obdobje desetih let, pri čemer mora to dolg odplačati izključno iz neproračunskih virov, in sicer v desetih letih.

Mestni svetniki so na novembrski izredni seji podprli ustanovitev družbe Mestne nepremičnine, preko katere bi občina izvedla odkup objekta osrednje mariborske tržnice in Gostilne pri treh ribnikih v Mestnem parku. Del opozicije je takrat iz protesta zaradi delnega zaprtja seje slednjo zapustil.

Že takrat so svetniki z rebalansom lanskega proračuna zagotovili 550.000 evrov ustanovnega kapitala za družbo, pri čemer so denar zagotovili iz postavk spodbud za razvoj gospodarstva in neizvedenih EU projektov, župan Saša Arsenovič pa je zagotovil, da posla ne ogrožata nobenega drugega projekta v mestu.

Mestne nepremičnine s sedežem na Grajski ulici so bile v sodni register vpisane 8. januarja, vodi jih Mojmir Grmek, hkrati tudi direktor javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki domuje na istem naslovu. Ta se zdaj s podjetjem Inversio gradnje dogovarja o odkupu stavbne pravice na objektih mestne tržnice.

STA