Potem ko je v preteklosti javnost razburil “razkopan” Glavni trg, pa se je sredi trga, pičli dve leti po celoviti prenovi, v juliju odprlo novo delovišče. Streljaj stran od kužnega znamenja, kjer je gradbišče podjetij Pomgrad in Gic gradnje, potekajo dela na Rotovškem trgu, kjer nastaja nov Center Rotovž.

Potrebni izkopi za izvedbo kanalizacije

Na Mestni občini Maribor smo povprašali, za kakšno gradbišče gre in, ali je povezano z nastajajočim objektom v bližini. “Zaradi gradnje novega Centra Rotovž so na Glavnem trgu potrebni izkopi za izvedbo priklopa meteorne in fekalne kanalizacije,” so nam pojasnili. V izkopano gradbeno jamo bodo položili novo kanalizacijsko cev. Ta se bo navezala na novi vod v Lekarniški ulici in prevzela obremenitve obstoječe kanalizacije, ki trenutno vodi čez Rotovški trg in bo med gradnjo Centra Rotovž ukinjena, pa podrobneje navaja Večer.

Kot še zatrjujejo na občini, bodo dela zaključena do konca meseca.