V Pokrajinskem arhivu Maribor na Glavnem trg 7 bo v petek, 21. februarja, ob 12. uri odprtje razstave TVT Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič z naslovom Ob progi in za progo 1863-2009. Na ogled bo v razstavišču Archivum.

Pozornost tudi družabnemu življenju zaposlenih

Razstava, ki jo je pripravila mag. Nina Gostenčnik, je nastala na podlagi arhivskega gradiva in prikazuje zgodovino tovarne od leta 1863 do leta 2009. Razstavljene so fotografije in dokumenti, ki pričajo o razvoju in dejavnosti tovarne, pozornost pa je namenjena tudi družabnemu življenju zaposlenih (kulturnemu, gasilskemu in športnim društvom, krvodajalstvu, počitniškim objektom ter rekreaciji).

Podjetje je takšen naziv pridobilo leta 1977

Med mnogimi podjetji, ki so v Mariboru pustila neizbrisljiv pečat, je zagotovo tudi podjetje TVT Boris Kidrič Maribor. Podjetje je takšen naziv pridobilo leta 1977, njegova zgodovina pa je starejša za več kot sto let. Že leta 1863 so namreč v Mariboru začele obratovati delavnice Južne železnice, ki so skrbele za popravilo železniških vozil na stiku proge Maribor–Dunaj in Maribor–Trst.