Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve za zdravstveno postajo Tabor. Predvidena je novogradnja na isti lokaciji, saj bodo sedanje prostore ambulant na Jezdarski ulici zaradi dotrajanosti porušili.

Izbrali bodo zmagovalno rešitev, pričetek del še neznan

Rok za oddajo predlogov na arhitekturni natečaj je 4. junij. “Natečaj je uveljavljen postopek za izbiro najustreznejših arhitekturnih in urbanističnih rešitev, ki naročniku omogoča izbiro med različnimi rešitvami in zagotavlja ustrezne strokovne podlage za odločanje. Zato se je Mestna občina Maribor tudi pri iskanju arhitekturne rešitve za Zdravstveno postajo Tabor odločila za natečaj v sodelovanju z ZAPS, saj želi na tak način poiskati najboljšo in strokovno najprimernejšo rešitev. Hkrati pa občino k izvedbi natečaja zavezujejo določila zakona o javnem naročanju,” so za STA povedali na občini.

Po zaključku natečajnega postopka in izbiri rešitve je predvidena sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije z avtorjem zmagovalne rešitve. Temu sledijo izdelava projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj, objava javnega naročila, podpis pogodbe z izvajalcem del in šele nato pričetek gradnje. Kdaj bi torej lahko pričeli graditi novo zdravstveno postajo, še ni znano.

Trenutno zgolj sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja

“Zaradi aktualne situacije z epidemijo covid-19 so vsi postopki, tako objavljeni arhitekturni natečaj kot tudi vsi kasnejši postopki, oteženi in potekajo počasneje, zato v tem trenutku ni mogoče realno oceniti časovnice za izvedbo projekta,” pravijo na občini.

Trenutno še tudi ni znana vrednost projekta. V letošnjem občinskem proračunu so zagotovljena sredstva le za izvedbo arhitekturnega natečaja in izdelavo projektne dokumentacije.

Tudi za zdravstveno postajo Tezno se pripravlja arhitekturni natečaj

Na podoben način namerava občina pristopiti k dolgo pričakovani izgradnji nove zdravstvene postaje Tezno, kjer pa se začetek gradnje znova zamika. “Mestna občina Maribor tudi za projekt izgradnje Zdravstvene postaje Tezno načrtuje izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Predvideno je bilo, da bi bil natečaj objavljen približno z mesečnim zamikom glede na natečaj za Zdravstveno postajo Tabor. Zaradi aktualne situacije pa temu terminskemu planu gotovo ne bo mogoče slediti,” so priznali na občini.

Zdravstvena postajo Tezno se seli v novogradnjo na drugi strani mestne četrti

Ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno se trenutno nahajajo v dotrajanem objektu pri industrijski coni Tezno, ki ga lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) želi prodati. Zato jih bodo preselili v novogradnjo pri Osnovni šoli Martina Konšaka na drugi strani mestne četrti. Projekt, ocenjen na nekaj več kot pet milijonov evrov, je prej vodil Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, po nastopu župana Saše Arsenoviča pa je vodenje prevzela občina. Tam so lani napovedovali, da bi se gradnja lahko začela letos, a to zdaj ni več verjetno.

STA