Maribor

Zaradi stavke zdravnikov vse večje stiske in strah pri bolnikih

Damjan Veršič, 25.01.24 ob 03:30

V pisarni mariborske varuhinje bolnikovih pravic opozarjajo, da bo zdravniška stavka najverjetneje še poglobila nekatere najpogosteje obravnavane težave.

Zaradi stavke zdravnikov vse večje stiske in strah pri bolnikih

Zaradi prejšnji teden začete zdravniške stavke se bolniki po Sloveniji v večjem številu obračajo na Zvezo organizacij pacientov Slovenije in opozarjajo na nedostopnost do zdravnikov družinske medicine v zdravstvenih domovih, še posebej specialističnih pregledov in preiskav ter tudi operativnih posegov. 

Preverili smo, ali povečan odziv pacientov beležijo tudi v pisarni varuha bolnikovih pravic v Mariboru, ki ima sedež v Ulici heroja Staneta 1. Varuhinja bolnikovih pravic Lidija Breznik, mag. soc. geront., nam je pojasnila, da so v času stavke, do priprave tega zapisa, prejeli tri klice pacientov oziroma njihovih svojcev. Klici so se nanašali na nepravočasno odpovedan termin operativnega posega, odpoved termina pregleda mladoletnemu otroku s posebnimi potrebami in na zavrnitev izdaje napotnice nadomestnega osebnega zdravnika. Beležijo tudi klice pacientov, ki zaradi omejenega dela zdravnikov izražajo stisko in občutke strahu, da ne bodo pravočasno prišli do ustrezne zdravstvene pomoči, na katero čakajo (že nedopustno dolgo).

[[image_1_article_62599]]

Stavka močno vpliva na načelo »varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta«

"Menimo, da stavka zdravnikov pri uresničevanju pravic pacientov po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP) močno vpliva na upoštevanje načela »varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta«. Omenjeni zakon določa, da so lahko pacientove pravice omejene, kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb, v tem primeru pravice zdravnikov do stavke. Kljub temu ocenjujemo, da se pacientom po zakonu omejuje pravico dostopa do zdravstvene obravnave, posega v pravico do spoštovanja pacientovega časa ter pravico do primerne in kakovostne zdravstvene oskrbe," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

"Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt ..." je med drugim določeno v členu, ki govori o opravljanju zdravniške službe v času stavke v Zakonu o zdravniški službi. Določeno je tudi: " ... poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve: vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let; vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom; ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni; ..." Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji pa določa, da se pravice in obveznosti zavoda oziroma delodajalca in sindikata zdravnikov podrobneje urejajo s posebno pogodbo o sindikalnem delovanju v zavodu. Pogodba tudi določa, da uporablja za organiziranje in vodenje stavke sindikat zdravnikov svoja stavkovna pravila.

Najpogosteje obravnavane težave se bodo še poglobile 

V uradu mariborske varuhinje bolnikovih pravic še dodajajo, da ima oziroma bo imela zdravniška stavka posledice za paciente tudi na področju najpogosteje obravnavanih težav, ki jih rešujejo v zadnjem času. Gre za dolge čakalne dobe za operativne posega (nevrokirurgija, krčne žile, siva mrena, ...), dolge čakalne dobe za prve preglede (nevrolog, dermatolog, ...), dostopnost oziroma odzivnost ambulant izbranega osebnega zdravnika, komunikacijske zaplete, naročanje na zdravstvene storitve (zlasti starejših), nezadovoljstvo izvedene zdravstvene obravnave in za uveljavljanje bolniške odsotnosti in pravice priznanja kategorije invalidnosti.